До уваги депозитарних установ! Друк
Понеділок, 01 вересня 2014, 09:26

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Такі обмеження депозитарна установа повинна встановити протягом одного робочого дня після закінчення строку, вказаного у попередньому абзаці (протягом 13.10.2014).

Центральним депозитарієм розроблено відповідний функціонал для забезпечення депозитарних установ технічною можливістю здійснити відповідні дії в визначені законодавством терміни.

Процедура встановлення такого обмеження буде складатися з двох етапів:

  • визначення та встановлення статусу рахунків у цінних паперах, відкритих депозитарною установою;
  • встановлення режиму обмеження цінних паперів власників, які не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

01.09.2014 введено в експлуатацію функціонал, який дозволяє депозитарним установам виконати дії першого етапу – встановити статус рахункам у цінних паперах. З інструкцією щодо користування функціоналом можна ознайомитись за посиланням.

На першому етапі режим обмеження не встановлюється, таким чином депозитарні установи мають можливість підготувати рахунки до другого етапу, а саме встановлення обмежень, терміни виконання якого згідно з законодавством дуже стислі.

Функціонал щодо встановлення режиму обмеження щодо рахунків у цінних паперах власників буде введено в експлуатацію найближчим часом, про що буде повідомлено додатково.

У разі виникнення запитань звертайся до служби технічної підтримки Центрального депозитарію за телефоном (044) 377-72-63.