Конференція ринків капіталу України - нова платформа для діалогу між регуляторами та учасниками ринку Print
Friday, 24 September 2021 12:21

 

15 вересня у місті Києві відбулася Конференція ринків капіталу України “Перспективи та реалії в сучасному цифровому світі”. Це вже другий захід в цьому році спрямований на налагодження ефективного діалогу для подальшої розбудови ринків капіталу. Конференцію, організаторами якої були Національний депозитарій України, Розрахунковий центр та Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, відвідали більше 150 учасників, серед яких учасники ринку, представники регуляторів, міжнародних організацій, а також Верховної Ради України. 16

 

Ініціативою проведення Конференції ринків капіталу України було створення єдиної платформи для відкритого спілкування між учасниками ринку та регуляторами. Відчутна пауза в комунікації між цими ключовими елементами та значна кількість суттєвих законодавчих змін на ринку створили гостру потребу в ініціації активного діалогу. Так, регулятори підтвердили свою готовність, а головне – можливість вирішувати проблемні питання та обговорювати спільне бачення майбутніх перспектив розвитку ринків капіталу України.

1 

Конференція стала логічним продовженням діалогу початого ще в червні цього року на “Market Sentiment on the Future of Infrastructure”. Захід, який зрушив з місця цілий пласт проблемних питань. Зокрема, універсальної для багатьох учасників проблематики навколо обігу іноземних цінних паперів в Україні. Як результат, Національним банком було розпочато перегляд підходів щодо валютного регулювання, що має позитивний вплив на обсяги угод з цінними паперами іноземних емітентів. НКЦПФР продовжила спрощення процедури допуску іноземних цінних паперів, що є наслідком ініціатив з боку учасників ринку та НДУ. З урахування потреб учасників та збільшенням попиту на іноземні цінні папери в Україні, НДУ розпочато роботу сертифікації НДУ як посередника, з метою уникнення максимального оподаткування в рамках законодавства США щодо FATCA, а саме - зниження податку з 30% до 15%.

“З огляду на наявність уже готових напрацювань щодо обсягу та характеру процесів в рамках подальшої розбудови ринків капіталу України, спільно з НКЦПФР та Національним Банком України ми розкрили для прогресивних та мотивованих учасників ринку - доцільність і навіть потребу в ініціації подібного діалогу, наслідком якого розпочато впровадження конкретних змін.” - відзначає Віталій Мілентьєв, голова Наглядової Ради ПАТ “НДУ”.

В рамках конференції представниками Національного депозитарію, які брали участь у панельних дискусіях, були представлені окремі положення Стратегії розвитку НДУ 2021-2024, затвердженої на початку вересня.

“Цифровізація процесів та сервісів НДУ це вектор руху, якого ми дотримуємось впродовж багатьох років. Окрему увагу діджиталізації було додатково приділено і в новій Стратегії НДУ, затвердження якої відбулося за активної участі ключових акціонерів, НБУ та НКЦПФР. Стратегія розвитку НДУ 2021-2024 продовжує темпи та напрямки роботи покладені в основу в попередній версії стратегії” - зауважує Віталій Мілентьєв.

Завдяки проактивності Національного депозитарію відбулися значні зрушення в бік модернізації інфраструктури. Під час панелі “Інновації vs Регуляції”, Олексій Юдін, голова правління ПАТ “НДУ” наголосив, що майбутні плани Національного депозитарію направлені на переведення всього документообігу з клієнтами в електронний формат.

10  _1509

“Ми активно працюємо над впровадженням сервісу E-voting в Україні. Це поступовий процес, першим етапом якого було створення онлайн сервісу для проведення дистанційних зборів акціонерними товариствами в умовах карантинних обмежень - “Кабінет Зборів”. Вже незабаром, таку можливість отримають і власники облігацій. Наступним кроком буде проведення зборів акціонерів шляхом електронного голосування, за допомогою авторизованої електронної системи (АЕС), над розробкою якої працює наша команда. - додає Олексій Юдін. - Велика система для обслуговування всіх загальних зборів піднімає питання зберігання та захисту чутливої інформації, доступу до чутливої інформації, а також аутентифікації користувачів і в нас є пропозиції для удосконалення нормативного поля у цій сфері.”

Діджиталізація сервісів НДУ піднімає на якісно новий рівень обслуговування клієнтів Нацдепозитарію. Додатково створюючи нові можливості як для учасників ринку, так безпосередньо і для інвесторів в цінні папери. Ми створюємо умови, в яких цінні папери та інші фінансові інструменти стають настільки доступними для іноземного та вітчизняного інвесторів, в тому числі і для пересічного українця, що інвестувати та управляти інвестиціями можна онлайн, навіть через смартфон.

Під час другої панелі Конференції, присвяченій розвитку фінансових інструментів, Марина Адамовська, член правління ПАТ ”НДУ” звернула увагу на потенційні напрямки розширення можливостей облікової системи задля створення ринкових продуктів. Окрема увага була приділена особливостям роботи з іноземними інструментами.

 4 1509

“З огляду на зростаючий попит на іноземні папери, ми постійно працюємо в напрямку гармонізації локальних практик щодо обігу та обліку цінних паперів з практиками які працюють за межами України. Ми розуміємо, що як посередник - НДУ зобов’язаний надати можливість нашим учасникам знизити тиск податкового навантаження на доходи за іноземними цінними паперами і ми активно працюємо в цьому напрямку. - зазначила Марина Адамовська, - Разом з Розрахунковим центром та Комісією ми опрацьовуємо варіанти розширення можливостей для наших учасників, зокрема, при обслуговуванні розрахунків за угодами з цінними паперами”.

З огляду на високий інтерес та результати, яких було досягнуто після проведення заходів з учасниками ринку, Національний депозитарій спільно з РЦ, ПАРД та за підтримки Національного банку та НКЦПФР, вже розглядає організацію наступних зустрічей та другої Конференції в 2022 році.

2

95376151412

 

За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua


Довідка
Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.
12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.