Затверджено Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію! Print
Thursday, 09 September 2021 13:58

Законом України від 19 червня 2020 року N 738-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" встановлено, що  Національний банк України у строк до 1 січня 2022 року має забезпечити передання облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

 

584

Рішенням від 29.07.2021 № 584 Комісією за погодженням з Національним банком затверджено Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів та встановлено, що:

●     емітенти облігацій місцевих позик до 1 грудня 2021 року мають укласти з Центральним депозитарієм цінних паперів договір про обслуговування випусків цінних паперів та надати Центральному депозитарію цінних паперів документи, що передбачені його внутрішніми документами для відкриття рахунку у цінних паперах емітенту;

●     Центральний депозитарій цінних паперів до 15 грудня 2021 року має відкрити рахунки в цінних паперах емітентам облігацій місцевих позик, випуски яких передаються на зберігання та обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, на підставі укладених договорів про обслуговування випусків цінних паперів та наданих емітентами належно оформлених документів для відкриття рахунку в цінних паперах емітенту;

●     Національний банк України 31 грудня 2021 року має здійснити передання, а Центральний депозитарій цінних паперів - прийняти на депозитарне обслуговування відповідно до вимог Порядку усі випуски облігацій місцевих позик, які обслуговуються Національним банком України станом на 30 грудня 2021 року.

Порядком визначена процедура передачі облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію, якою передбачено наступні дії учасників процесу 31 грудня 2021:

  1. Центральним депозитарієм – депонування глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів за всіма випусками облігацій місцевих позик та зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію;
  2. депозитарними установами – проведення депозитарних операцій щодо відображення в системі депозитарного обліку депозитарної установи зміни місця зберігання облігацій від депозитарію Національного банку до Центрального депозитарію;
  3. депозитарієм Національного банку – списання усіх облігацій місцевих позик з рахунків клієнтів у системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку.

MA

 

 

 

"Забезпечення прийняття облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до НДУ - є одним з кроків на шляху до єдиного центрального депозитарію для всіх видів цінних паперів в Україні, що, зокрема, визначено серед дій та заходів Дорожньої карти реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року." - коментує Марина Адамовська, Член Правління ПАТ "НДУ".

 

 

Центральний депозитарій буде інформувати учасників ринку про деталі  передачі та необхідні дії, що мають зробити учасники депозитарної системи у зв’язку з цією передачею.

 

 

За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua


Довідка
Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.
12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.