НДУ знижує тарифи для клієнтів Print
Wednesday, 07 July 2021 14:23

 

06 липня 2021р. Правлінням Центрального депозитарію було прийнято рішення щодо внесення змін до Переліку та вартості послуг (тарифів), що надаються Центральним депозитарієм з метою оптимізації витрат для клієнтів. Зазначені зміни відбулися за попереднім розглядом та подальшим погодженням з Радою учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ».

 

1._1

 

Зниження тарифів на окремі послуги Центрального депозитарію націлені на оптимізацію витрат клієнтів, адже суттєво зменшується вартість обслуговування за зберігання документарних іменних цінних паперів (які тимчасово зберігаються в Центральному депозитарії до моменту переведення емітентом випуску у електронну форму існування або анулювання випуску цінних паперів) та зберігання цінних паперів емітентів, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим або м. Севастополь. Відтепер, тариф за зберігання таких цінних паперів для депозитарних установ складатиме лише - 1 грн.

Таке рішення є результатом плідної співпраці Робочої групи з питань обслуговування проблемних випусків, створена за участі членів Ради учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ» і команди Центрального депозитарію, та за підтримки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка сприяє продовженню конструктивного діалогу та ефективної взаємодії між Радою учасників та Центральним депозитарієм.

Зміни до Переліку та вартості послуг (тарифів), що надаються Центральним депозитарієм набирають чинності з 01.08.2021р. 

 

 

За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua


Довідка
Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.
12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).
Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.