Кабінет зборів: нова система НДУ для дистанційних зборів акціонерів запрацює вже на початку травня Print
Friday, 17 April 2020 09:56

 

2 квітня 2020 року Президентом України був підписаний «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямований на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Серед низки змін, що передбачені цим Законом є забезпечення можливості проведення річних загальних зборів за результатами 2019 року дистанційно. Наразі, встановлені обмеження карантину не дозволяють більшості емітентів провести річні і позачергові збори акціонерів, що, в свою чергу, унеможливлює виплатити дивіденди, прийняття рішень щодо затвердження суттєвих угод, рішень з кадрових та інших важливих для діяльності товариства питань.

Задля забезпечення такої можливості Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в співпраці з учасниками ринку розробила Проект нормативного акту (Тимчасовий Порядок). Цей Тимчасовий Порядок визначає створення окремого механізму для проведення загальних зборів дистанційно, скористатись яким матимуть змогу акціонерні товариства та інститути спільного інвестування та корпоративних фондів.

Реалізацію цього механізму Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку доручила Національному депозитарію України. Маючи сучасну технологічну платформу, що відповідає міжнародним стандартам та високий рівень компетенцій команди, Національний депозитарій постійно працює над удосконаленням та автоматизацією процесів взаємодії з клієнтами.  

 

Новий сервіс НДУ для дистанційного голосування.

Забезпечуючи надання високоякісних технологічних послуг для учасників депозитарної системи України, Центральний депозитарій вже розпочав роботу над розробкою Нового сервісу для дистанційного голосування.

“Кабінет Зборів” - нова система, створення якої здійснюється на базі web-сервісу “Кабінет Клієнта”, що розпочав свою роботу ще в 2017 році. Саме таке рішення щодо створення додаткового сервісу на базі вже існуючого, сприятиме максимальній зручності у використанні, адже наразі, web-сервіс “Кабінет Клієнта” нараховує більш ніж 3 000 користувачів, які є емітентами та депозитарними установами.

Також, НДУ забезпечує надання послуг щодо направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України вже три роки поспіль. Саме Центральним депозитарієм, одним з перших було запропоновано запровадження цієї послуги. Починаючи з 2017 року Центральним депозитарієм було виконано близько 400 розпоряджень емітентів з метою повідомлення їх акціонерів через депозитарну систему про скликання чергових та позачергових зборів, а також прийняття рішень щодо виплати дивідендів.

Новий сервіс “Кабінет Зборів” буде інтегровано з програмним забезпеченням DEPEND, що гарантуватиме захист інформації, яка буде знаходитись в даній системі, на тому ж високому рівні що і захист всієї інформації в депозитарній системі.

Тестування нового сервісу буде проводитись Центральним депозитарієм із залученням декількох депозитарних установ, що проводять Загальні збори для емітентів.

Після завершення розробки та тестування сервісу “Кабінет Зборів”, Центральним депозитарієм заплановано проведення навчальних вебінарів щодо використання нової системи з детальним висвітленням всіх аспектів роботи нового механізму проведення дистанційних загальних зборів. Проведення таких вебінарів надасть змогу користувачам послуги в найкоротші строки долучитись до процесу взаємодії з Центральним депозитарієм.

Впровадження нового сервісу “Кабінет Зборів” заплановано вже на початку травня, а що стосується направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему, то емітенти вже зараз мають змогу скористатися цією послугою та надавати розпорядження про направлення повідомлення до Центрального депозитарію.

Але слід зауважити, що відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.04.2020р. №196, яким затверджено Тимчасовий порядок встановлено, що загальні збори акціонерів акціонерного товариства (загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду), рішення про проведення яких прийнято наглядовою радою у відповідності до Тимчасового порядку, можуть бути проведені дистанційно не раніше 27 травня 2020 року.

Умови та порядок надання послуг з використання нового сервісу буде регламентовано внутрішніми документами Центрального депозитарію та окремим договором, що буде укладено з емітентом.

 

Як саме буде працювати механізм дистанційних зборів.

У випадку, якщо проведення загальних зборів акціонерів в очній формі неможливе через дію обмежувальних заходів, Наглядовою радою акціонерного товариства затверджується рішення, щодо призначення нової дати для проведення загальних зборів. Цим рішення також встановлюється форма проведення загальних зборів дистанційно. Для призначення форми проведення зборів рішення Наглядової ради не потребує внесення змін до статуту товариства.

Для використання нового сервісу “Кабінет Зборів” емітент повинен укласти договір з Центральним депозитарієм, акціонер, в свою чергу, з депозитарною установою.

Дія механізму для проведення загальних зборів дистанційно:

Дія механізму

Повідомлення про результати проведення загальних зборів емітент направляє акціонерам через депозитарну систему.    

 

Новий сервіс Центрального депозитарію стане “проміжним” кроком на шляху до запровадження загальноприйнятих європейських практик.

Механізм проведення зборів дистанційно є корисною нагодою як для учасників депозитарної системи України протестувати свої можливості так і для емітентів та акціонерів, які отримають нові сучасні можливості, а також зрозуміти всі аспекти роботи механізму проведення електронних зборів. Адже новий сервіс “Кабінет Зборів” стане “проміжним” кроком перед запровадження основного механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування в створенні якого активно приймають участь фахівці Національного депозитарію. Цей механізм передбачений в Проекті Закону №2493 “Про акціонерні товариства”.

Зміни, визначені законопроектом, направлені на підвищення рівня корпоративного управління відповідно до європейських практик та стандартів, що сприятиме захисту прав інвесторів та розширенню можливостей для залучення капіталу.

 

За додатковою інформацією звертатися: pr@csd.ua

 

Довідка

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на ІІ квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - КНПФ НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій – іншим власникам.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон), згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.