Внесено зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів Друк
Середа, 22 листопада 2017, 16:49

 

З метою приведення у відповідність до законодавства внутрішніх документів Центрального депозитарію та удосконалення процедур взаємодії з клієнтами, рішенням Правління від 21.11.2017р  внесено зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Правління ПАТ «НДУ», (далі – Регламент), виклавши Регламент в новій редакції, а саме:

1. підстави для відмови у виконанні розпорядження на проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах доповнено новою підставою: надання розпорядження депозитарною установою, яка припиняє провадження депозитарної діяльності та якою не передано Центральному депозитарію на відповідальне довгострокове зберігання копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, у порядку, встановленому внутрішніми документами уповноваженого на зберігання

2. спрощено процедури відкриття рахунку у цінних паперах емітенту та внесення змін до анкети рахунку цінних паперів емітента, а саме:

  • переглянуті умови засвідчення копій деяких документів;
  • спрощені форми додатків, що необхідні для проведення зазначених операцій;
  • зменшено кількість екземплярів заяв на відкриття рахунку.

3. уточнено процедуру переоформлення глобального сертифіката у разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів або зміни реквізитів емітента

4. доповнено новими операціями, а саме:

  • безумовна операція переказу цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента з рахунку у цінних паперах депозитарної установи/зберігача, що припинила(-в) провадження депозитарної діяльності;
  • обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  • операції переказу цінних паперів, що належать власникам, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в депозитарній установі/Зберігачі, що припинила(-в) провадження депозитарної діяльності, та інформацію про які було передано уповноваженому на зберігання

5. Вимоги до депозитарних установ, зокрема, доповнено обов’язком не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності повідомити Центральний депозитарій про початок припинення Діяльності та передати йому на відповідальне довгострокове зберігання копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, у порядку, встановленому Порядком дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядком приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом.

6. Порядок обслуговування розрахунків за правочинами, укладеними на фондових біржах та поза фондовими біржами, з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати» доповнено новим абзацом: При виконанні комплексу процедур, пов'язаних з обов’язковим продажем простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (далі – заявник вимоги), відповідно до статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі наявності заблокованих під здійснення розрахунків на біржовому ринку з/без дотримання(м) принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та на позабіржовому ринку з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» акцій, які не підлягають придбанню заявником вимоги, Центральний депозитарій розблоковує цінні папери та надає відповідним депозитарним установам розпорядження на розблокування прав на них на рахунках власників без відповідних розпоряджень від Розрахункового центру та/або біржі.

7. Стандарт (правила) депозитарного обліку доповнено новими балансовими рахунками пов’язаними з тимчасовим зберіганням на рахунку емітента цінних паперів власників, що обліковувались на підставі договору з емітентом депозитарною установою/зберігачем, яка припинила діяльність.

Додатково, звертаємо Вашу увагу на зміну форм більшості додатків до Регламенту.