Внесені зміни до Порядку дій ЦД як уповноваженого на зберігання та Регламенту уповноваженого на зберігання Друк
Середа, 22 листопада 2017, 16:40

 

З метою приведення у відповідність до законодавства внутрішніх документів Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання та удосконалення процедур взаємодії з депозитарними установами, що припиняють діяльність, а також обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів, що припинили діяльність, рішенням Правління від 21.11.2017р. внесено зміни до наступних документів:

1. Порядок дій Центрального депозитарію цінних паперів як уповноваженого на зберігання у зв’язку з припиненням депозитарної діяльності депозитарної установи/зберігача та порядок приймання Центральним депозитарієм інформації від депозитарної установи у випадку одностороннього розірвання договору з емітентом, зокрема, доповнено:

  • порядок приймання від депозитарної установи копії баз даних засобами електронного документообороту за допомогою сервісу зберігання;
  • процедура погодження кандидатури депозитарної установи – правонаступника;
  • повідомлення емітентів про наявність в отриманих від депозитарної установи базі даних/документах інформації про незакриті рахунки власників, які обслуговувались депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з емітентом та подальший переказ цінних паперів на рахунки емітентів.

2. Дію Регламенту уповноваженого на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів, зокрема, поширено на взаємодію Центрального депозитарію з власниками цінних паперів, права на цінні папери яких обслуговувались депозитарною установою, що здійснила передання бази даних відповідно до рішення Комісії від 11.11.14 № 1511 до Центрального депозитарію,

а також, затверджено Порядок дій Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання при передачі отриманих від депозитарної установи/зберігача баз даних, архівів баз даних, документів та коштів, які надійшли за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, іншій депозитарній установі.