НКЦПФР врахувала пропозиції ЦД щодо удосконалення процедури припинення діяльності ДУ Друк
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалено доопрацьований проект рішення «Щодо врегулювання окремих питань, пов’язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності».

В проекті документу враховано пропозиції Центрального депозитарію цінних паперів (ЦД), які направлені на розширення можливостей для депозитарних установ збільшити свою базу активів та зменшення обсягів інформації та документів в ЦД, як у уповноваженого на зберігання.

Центральний депозитарій запропонував розширити перелік випадків, в яких ДУ, що припиняє діяльність, може обирати депозитарну установу-правонаступника, а також дозволити діючим депозитарним установам, за їх ініціативи та при відповідності певним вимогам, отримати від уповноваженого на зберігання базу даних ДУ, що припинила діяльність. Згідно діючого законодавства, ДУ може обрати правонаступника лише, якщо припинення діяльності відбувається за власної ініціативи, а також наразі відсутня можливість переведення рахунків, що знаходяться у уповноваженого на зберігання до діючої депозитарної установи.

При передачі баз даних на зберігання до уповноваженого, рахунки в цінних паперах власників обмежені в обслуговуванні. «Інформація про власників, що обліковуються у уповноваженого не включаються в облікові реєстри, внаслідок чого власник обмежений в реалізація своїх прав. З такими ЦП не проводяться жодні операції. Ми хочемо повернути ці «заморожені» активи на ринок», - відзначає Олексій Тарасенко. 


Проект відправлено на погодження до Національного банку України. Після чого його буде винесено на засідання НКЦПФР для затвердження.