Порядок проведення операцій з ЦП іноземних емітентів Друк

 

1. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію розпорядження на зарахування цінних паперів на свій рахунок засобами СОІ.

 

2. Центральний депозитарій надає розпорядження на зарахування цінних паперів на свій рахунок до відповідного депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи за допомогою системи SWIFT.

 

3. Депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа проводить звірку зустрічних розпоряджень (розпорядження Центрального депозитарію та розпорядження, що надійшло від контрагента), після чого надсилає Центральному депозитарію відповідне інформаційне повідомлення про квитування/неможливість квитування розпоряджень.

 

4. Після успішного квитування розпоряджень Центральний депозитарій отримує підтвердження про зарахування цінних паперів на свій рахунок в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі за допомогою системи SWIFT.

 

5. Центральний депозитарій надсилає підтвердження про зарахування цінних паперів на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії засобами СОІ.

! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства України цінні папери іноземних емітентів автоматично зараховуються на рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані).

Такі цінні папери можуть бути розблоковані після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.

Наполегливо рекомендуємо попередньо узгоджувати реквізити інструкцій з контрагентами, особливо це стосується операцій на ринку США.

Радимо зазначати дату розрахунків не день у день, а у майбутньому, з урахуванням різниці в часі, розбіжностей у календарях святкових та вихідних днів в різних країнах та необхідності певного запасу часу на обробку розпоряджень по всьому ланцюзі їх проходження.

При цьому просимо звернута увагу на те, що Центральний депозитарій не несе відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання розрахунків з причини невідповідності реквізитів контрагента, ключових дат, відсутності реєстрації фінансових  інструментів у відповідних депозитаріях та ін.