Правова база Друк

 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закон України «Про депозитарну систему України»

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

 

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013

Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 431 від 08.04.2014

Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014

Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 804 від 24.06.2014

Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 729 від 18.04.2013

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1332 від 30.07.2013

Порядок скасування реєстрації випусків акцій, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 737 від 23.04.2013

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2998 від 27.12.2013

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо цінних паперів, які обліковуються в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію