Повідомлення Друк
Середа, 04 березня 2020, 11:01

 

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу другого пункту 5 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 листопада 2019 року N 690, надалі - Положення) повідомляє про отримання від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (код за ЄДРПОУ 35669968) Заяв щодо передачі отриманих Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, від депозитарних установ/зберігачів ТОВ «Брокерський дім» (код за ЄДРПОУ 34354646), ТОВ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33603418), АТ «СЕБ Корпоративний Банк» (код за ЄДРПОУ 37515069), ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» (код за ЄДРПОУ 21536532) та ПАТ «Діамантбанк» (код за ЄДРПОУ 23362711) документів/баз даних/архіву баз даних/коштів, з метою забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі.