Повідомлення Друк
П'ятниця, 27 грудня 2019, 10:23

 

Центральний депозитарій на виконання вимог абзацу другого пункту 9 розділу VІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 №431 (зі змінами та доповненнями, надалі - Положення) повідомляє про отримання від депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК» (код за ЄДРПОУ 35669968) Заяв щодо передачі отриманих Центральним депозитарієм, як уповноваженим на зберігання, від депозитарних установ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (код за ЄДРПОУ 19357489), ПАТ «БГ БАНК» (код за ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код за ЄДРПОУ 21574573) та ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код за ЄДРПОУ 19364259) документів/баз даних/архіву баз даних/коштів, з метою забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарній установі.