Головна Емітентам Послуги Щодо внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

Особливості внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах під час дії воєнного стану:

 • документи щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах приймаються у формі електронних документів засобами веб-сервісу «Кабінет Клієнта» (тип документа "Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку Емітента") або паперовому вигляді;
 • картка зразків підписів та відбитку печатки зараз не подається. Має бути обов’язково надана при зверненні до Центрального депозитарію після внесення змін з паперовим документом;
 • верифікація представників проходить в режимі відеотрансляції, детальніше за посиланнямДля проходження верифікації необхідно надати згоду на проведення такої.
Внесення змін до анкети рахунку у ЦП у випадках :

Продовження строку дії повноважень розпорядника рахунку (при умові, що інформація про розпорядника рахунку не змінювалася):
До НДУ необхідно подати:
 • Додаток 6 (Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у ЦП);
 • Додаток 4 (Анкета емітента);
 • Копія протоколу загальних зборів або Наглядової ради,  засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента (у разі використання печатки);
 • Копії документів, які підтверджують повноваження згідно статуту (Контракт/витяг з контракту, або, за відсутності, лист про те, що контракт не укладався – у випадку, коли укладання контракту передбачено статутом),  засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента (у разі використання печатки);
 • У разі закінчення терміну дії повноважень розпорядника рахунку, що діє за довіреністю, подається Додаток 8 (нотаріально не завіряється).
 • опитувальний лист - юридичної особи резидента (додаток №14);
 • схематичне зображення структури власності (за умови багаторівневої структури власності).

Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.

Зміна організаційно-правової форми, зміна найменування емітента:
До НДУ необхідно подати:
 • Додаток 6 (Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у ЦП);
 • Додаток 4 (Анкета емітента);
 • Додаток 7 (Картка зразків підписів та відбитку печатки). У разі невикористання емітентом печатки, картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до законодавства має право на вчинення таких нотаріальних дій.;
 • опитувальний лист - юридичної особи резидента (додаток №14);
 • схематичне зображення структури власності (за умови багаторівневої структури власності);
 • Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента (у разі використання печатки), або лист в довільній формі, що містить код реєстраційної дії на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України (за умови фактичної наявності електронних копій відповідних документів у он-лайн сервісі ЄДР).
 • Копія протоколу/витягу з протоколу загальних зборів/Наглядової ради, засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента (у разі використання печатки);

У разі зміни поточного рахунку надається оригінал довідки з банк, або засвідчена нотаріально копія про відкритий рахунок, або лист із зазначенням поточного рахунку засвідчений підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента (у разі використання печатки).

Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.

Призначення особи визначеної на надання емітенту реєстру власників іменних ЦП:
До НДУ необхідно подати:
 • Додаток 6 (Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у ЦП);
 • Додаток 4 (Анкета емітента);
 • опитувальний лист - юридичної особи резидента (додаток №14);
 • схематичне зображення структури власності (за умови багаторівневої структури власності);
 • заяву емітента про призначення особи, визначеної на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи (у разі використання печатки);
 • копія договору з депозитарною установою  про надання реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом розпорядника рахунку та печаткою юридичної особи (у разі використання печатки).

Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.

Зміна розпорядника/ків рахунку:
До НДУ необхідно подати:
 • Додаток 6 (Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у ЦП);
 • Додаток 4 (Анкета емітента);
 • Додаток 9 (Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних) подається на кожну особу, що зазначена в анкеті;
 • Додаток 7 (Картка зразків підписів та відбитку печатки). У разі невикористання емітентом печатки, картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до законодавства має право на вчинення таких нотаріальних дій;
 • опитувальний лист - юридичної особи резидента (додаток №14);
 • схематичне зображення структури власності (за умови багаторівневої структури власності);
 • Копія протоколу загальних зборів або Наглядової ради про призначення на посаду, завірена підписом розпорядника рахунку та печаткою емітента (у разі використання печатки);
 • Копії документів, які підтверджують повноваження згідно статуту (Контракт/витяг з контракту, або, за відсутності, лист про те, що контракт не укладався – у випадку, коли укладання контракту передбачено статутом);
 • У разі призначення розпорядником рахунку уповноваженої особи, що діє на підставі довіреності, надається Додаток 8.

Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.

 

У разі зміни розпорядника новому розпоряднику необхідно пройти верифікацію. Для проведення верифікації осіба повинна особисто надати до Центрального депозитарію:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
 • документ про місце проживання/тимчасового перебування в Україні фізичної особи, якщо документ, що посвідчує особу, не дає можливості його визначити;
 • документ, що засвідчує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
Припинення повноважень розпорядника рахунку:
До НДУ необхідно подати:
 • Додаток 6 (Розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у ЦП);
 • Додаток 4 (Анкета емітента);
 • Додаток 7 (Картка зразків підписів та відбитку печатки). У разі невикористання емітентом печатки, картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до законодавства має право на вчинення таких нотаріальних дій.
 • опитувальний лист - юридичної особи резидента (додаток №14);
 • схематичне зображення структури власності (за умови багаторівневої структури власності).

Звертаємо Вашу увагу, що зміни до анкети рахунку в цінних паперах будуть проведені лише після отримання повного пакету документів.