Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3131

Останнє оновлення: 2018-05-25 15:48:18

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
5100191307UA4000005664ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"*отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; *отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після кожного відсоткового періоду; *самостійно визначати Зберігача облігацій; *надавати всі або будь-які частини облігацій, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у будь-який час у разі настання певних випадків в порядку, передбаченому для погашення облігацій; *надати облігації, що йому належать, Емітентові для їх дострокового погашення за номінальною вартістю у строки, визначені у письмовому повідомленні про дострокове погашення облігацій; *здійснювати інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам випуску та розміщення.
5234603431UA4000009617ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Корпоративні фінанси")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *інші права, які передбачені Регламентом та чинним Законодавством України.
5326209430UA4000010789ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР"*брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах Акціонерів Товариства та голосувати особисто або через представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку Загальних зборів акціонерів Товариства; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Генеральний директор Товариства або корпоративний секретар - у разі його призначення зобов?язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів; *вийти із товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *вимагати обов?язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; *отримувати дивіденди у порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом; *одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; *відчужувати належні їм акції третім особам без згоди інших акціонерів Товариства; *реалізовувати інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
5423848885UA4000011894ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інноваційні системи" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5523848885UA4000011902ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інноваційні технології" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5623848885UA4000011910ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Промислові інвестиції" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5723848885UA4000011928ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Крок-Резерв" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5823848885UA4000011936ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційний проект" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
5923848885UA4000011944ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" пайовий венчурний інвестиційний фонд "Прогрес-Інвест" недиверсифікованого виду закритого типу*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
6034603431UA4000013189Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ" (пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Корпоративні інвестиції")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату; *обирати та обиратися до наглядової ради Фонду; *інші права, передбачені чинним Законодавством України.
6133936496UA4000013494ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА ОЗОН" (ЗНВПІФ "КСК-Фонд")*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України.
6234729245UA4000014682ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (закритий венчурний недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Фонд Дельта-венчурні проекти")*власник інвестиційного сертифікату Фонду має право власності учасника на частку активів Фонду; *власник інвестиційного сертифікату Фонду має право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *власник інвестиційного сертифікату Фонду має інші права, передбачені чинним законодавством України.
6333870671UA4000015127ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРА РІТЕЙЛ"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; *скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; *вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або чистини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; *користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
6433870708UA4000015143ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬПО РІТЕЙЛ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *скористатися переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонується їх власником до продажу третій особі; *скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення; *вимагати обов'язкового викупу Товариства всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; *вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства; *користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
6532987932UA4000015366ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.
6635043692UA4000015838ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УСПІХ"*на участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах Товариства особисто або через своїх представників; шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства (у разі обрання до складу наглядової ради); *вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *на отримання дивідендів; *переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування; *на отримання інформації про діяльність Товариства; *вимагати викупу належних учаснику акцій Товариства; *отримання, у разі ліквідації Товариства частину вартості активів Товариства, пропорційну кількості акцій, що належать учаснику, у порядку, визначеному Комісією; *інші права, встановлені чинним законодавством України.
6735043713UA4000015846ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГРІНВІЛЬ"*брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом; *розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства; *переважне право придбати розміщуванні Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій; *обирати та бути обраним до органів Управління Товариства; *призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час відкликати їх; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частки (дивіденди); *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства.
6830035289UA4000017008ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МЕГА-ГАРАНТ"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
6934718165UA4000017438Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЮНІВЕС" (пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕС-КАПІТАЛ)*право брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Регламентом Фонду та чинним законодавством України; *право бути обраним до Ради Фонду; *право власності на частку активів Фонду; *право на одержання інформації про діяльність Фонду; *право відчужувати інвестиційні сертифікати іншим особам з урахуванням обмежень щодо їх обігу; *право на отримання прибутку від діяльності Фонду пропорційно кількості належних власникам інвестиційних сертифікатів Фонду; *інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним Законодавством України.
7031284938UA4000021315ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНОК-КРИМ"* Купувати і продавати облігацій тільки серед обмеженого кола осіб, визначених в рішенні про випуск облігацій; * Отримати номінальну вартість облігацій, процентний дохід по облігаціях при настанні терміну їх погашення; * Подавати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх викуп; * Здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать діючому законодавству.
7131284938UA4000021323ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДПОЧИНОК-КРИМ"* Купувати і продавати облігації тільки серед обмеженого кола осіб, визначених в рішенні про випуск облігацій; * Отримати номінальну вартість облігацій, процентній дохід по облігаціях при настанні терміну їх погашення; * Подавати облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх викуп; * Здійснювати з облігаціями інші операції, які не суперечать діючому законодавству.
7235575330UA4000024251ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МУЛЬТІ ВЕСТЕ УКРАЇНА 3"*брати участь в управлінні справами Товариством у відповідності з порядком, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *вийти з Товариства шляхом продажу належних йому акцій Товариства; *відчужувати належні йому акції Товариства у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; *одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонерів Товариство зобов'язане надати йому річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, рішення Ревізора, протоколи зборів акціонерів та інші матеріали, пов'язані з діяльністю Товариства, в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом; *у разі ліквідації Товариства, отримати частину майна Товариства або частину вартості майна товариства, пропорційну вартості належних йому акцій Товариства, у порядку , визначеному Статутом і законодавством України; *користуватися переважним правом на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства, та акцій, що додатково випускаються Товариством; *мати інші права, які можуть бути передбачені Статутом, законодавством України та угодами щодо Товариства або його Акціонерів, в яких Акціонер виступає стороною.
7305762269UA4000025043ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОАТОМ"*участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та Статутом. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення річну фінансову звітність Товариства, протоколи Загальних зборів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства; *розподіл прибутку Товариства та одержання частки прибутку (дивідендів) від діяльності Товариства у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; *розпорядження своїми акціями, у порядку, встановленому законодавством України; *вимагання обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, встановлених законодавством України; *прийняття чи відхилення пропозиції про продаж акцій, надану особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; *у випадках, передбачених законодавством України, захист в судовому порядку своїх порушених цивільних прав, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків; *отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартість частини майна Товариства; *здійснення інших прав, передбачених законодавством України і цим Статутом.
7435810511UA4000025837ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"*участь в управлінні Банком; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Банку; *інші права, що передбачені законодавством та цим Статутом; *одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
7532161511UA4000026819ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНСЕТ ТРЕЙД"*брати участь в управлінні справами АТ в порядку, визначеному цим Статутом і законодавством України; *обирати та бути обраними в органи управління та контролюючі органи АТ; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивіденди) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; *одержувати інформацію щодо діяльності АТ в обсягах і порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами АТ; *розпоряджатися належними йому акціями АТ, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб за умови попереднього інформування АТ; *вийти з АТ шляхом відчуження належних йому акцій; *отримувати інформацію з реєстру власників іменних цінних паперів у порядку та обсягах, передбачених законодавством України; *користуватися переважним правом на придбання акцій АТ додаткових емісій в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом; *у випадку ліквідації АТ отримати у встановленому законодавством України порядку частину вартості майна АТ, пропорційну кількості належних їм акцій відповідної категорії; *вимагати обов'язкового викупу АТ всіх або частини належних йому: простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: -злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ АТ, зміну його типу з публічного на приватне; -вчинення АТ значного правочину; -зміну розміру статутного капіталу; привілейованих акцій (у разі їх існування), якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: -внесення змін до Статуту АТ, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації АТ; -розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації АТ; *АТ у випадках, передбачених п.8.2.10 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.8.2.10 Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій; *реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>