Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3764

Останнє оновлення: 2022-06-27 16:35:50

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
3703н/дUAT000008875АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МУНСТОУН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3704н/дUAT000008883АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАЛЬМІРА"Права власників акцій: 1) брати участь в управлiннi Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства; 2) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; 3) отримання дивідендів (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); 4) вимагати викуп акцiй згiдно з чинним законодавством та регламентом Товариства; 5) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; 6) iншi права, визначенi чинним законодавством України.
3705н/дUAT000009105АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТЕЙБЛ ІНВЕСТ"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3706н/дUAT000009113АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОМФОРТ ХАБ"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3707н/дUAT000009089АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОЛАР"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3708н/дUAT000009121АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДС ФЕМЕЛІ ГРУП"Права власників акцій: 1) брати участь в управлiннi Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства; 2) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; 3) отримання дивідендів (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); 4) вимагати викуп акцiй згiдно з чинним законодавством та регламентом Товариства; 5) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; 6) iншi права, визначенi чинним законодавством України.
3709н/дUAT000009139АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІНВЕ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
371044144289UA5000005810АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІПК-В"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
371142775359UA5000007568ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНОС ЕЛІТБУД" (А)Одна облігація дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатоквартирному житловому будинку по вул. Чернишевській, 81-83 у м. Харкові, (перший пусковий комплекс)
371242775359UA5000007576ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНОС ЕЛІТБУД" (В)Одна облігація дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі вбудованого нежитлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку по вул. Чернишевській, 81-83 у м. Харкові, (перший пусковий комплекс)
3713н/дUAT000009196АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕМЕТРА"Права власників акцій: 1) брати участь в управлiннi Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства; 2) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; 3) отримання дивідендів (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); 4) вимагати викуп акцiй згiдно з чинним законодавством та регламентом Товариства; 5) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; 6) iншi права, визначенi чинним законодавством України.
371444652483UA5000007584АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВРОРА"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3715н/дUAT000009147АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БАЛТИМОР"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3716н/дUAT000009154АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАВІГАТОР ФІНАНС МЕНЕДЖМЕНТ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3717н/дUAT000009162АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІЗУМ КАПІТАЛ"Права власників акцій: 1) брати участь в управлiннi Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства; 2) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; 3) отримання дивідендів (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); 4) вимагати викуп акцiй згiдно з чинним законодавством та регламентом Товариства; 5) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; 6) iншi права, визначенi чинним законодавством України.
3718н/дUAT000009170АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
371901270285UA5000008913ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (R9)Одна облігація серії "R9" при погашенні дає право на отримання 0,01 кв.м заг.площі квартири в житл. будинку за будів. адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 1, буд.1 (2 пусковий комплекс)
372001270285UA5000008905ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (Q9)Одна облігація серії "Q9" при погашенні дає право на отримання 0,01 кв.м заг.площі квартири в житл. будинку за будів. адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 1, буд.5 (1 пусковий комплекс)
372101270285UA5000008921ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (S9)Одна облігація серії "S9" при погашенні дає право на отримання 0,01 кв.м заг. площі квартири в житл. будинку за будівельною адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 1, буд.2 (2 пусковий комплекс)
372201270285UA5000008939ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (T9)Одна облігація серії "T9" при погашенні дає право на отримання 0,01 кв.м заг.площі квартири в житл. будинку за будівельною адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 1, буд.3 (2 пусковий комплекс)
372301270285UA5000008947ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (U9)Одна облігація серії "U9" при погашенні дає право на отримання 0,01 кв.м заг.площі квартири в житл. будинку за будівельною адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 1, буд.6 (3 пусковий комплекс)
372401270285UA5000008954ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (V9)Одна облігація серії "U9" при погашенні дає право на отримання 0,01 кв.м заг.площі квартири в житл. будинку за будівельною адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 1, буд.6 (3 пусковий комплекс)
372501270285UA5000008897ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (P9)Одна облігація серії "P9" при погашенні дає право на отримання 0,01 кв.м заг.площі квартири в житл. будинку за будівельною адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 1, буд.4 (1 пусковий комплекс)
372633248818UA5000008970ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІССТРОЙ" (А)Одна облігаця серії А надає право на отримання 0,01 кв.м. загальної площі обраної квартири у 20-ти поверховому буд. №43м. Дніпро, вул. Шевченка,бу 43
372732348227UA5000009283Товариство з обмеженою відповідальністю "А.В.С." (C1)Одна облігація дає право на отримання 0,01 кв м заг площі квартири у житл.-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщ. та підземним паркінгом, за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника (А.Барбюса)37/1, 4-та черга 2-ий пуск.компл.(секції 6 та 7)

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>