Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3914

Останнє оновлення: 2023-08-07 10:01:06

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
23933671268UA4000081707ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23833671268UA4000081699ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23733671268UA4000081681ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23633671268UA4000081673ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23533671268UA4000081665ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23433671268UA4000081640ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23333671268UA4000081624ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23233671268UA4000081616ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23133671268UA4000081608ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОН СТРОЙ КОМ"*продавати та іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з додержуванням вимог, встановлених в проспекті емісії; *отримувати у власність (у визначені проспектом строки погашення облігацій) конкретно визначені у договорі резервування об'єкта нерухомості торгівлі приміщень та/або офісні приміщення ресторану та \або приміщення фітнес-центру; *заповідати придбані облігації третім особам; *вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України .
23005509659UA4000081426ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ"*Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом; *Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом; *Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом; *Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; *У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості простих акцій; *У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом; *продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в порядку, встановленому законодавством; *Вимагати викупу товариством всіх чи частину належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом; *Продати акції Товариству в разу, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; *У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
22904601771UA4000081103ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МАШИНОБУДУВАННЯ"*участь в управлінні Товариством особисто або через представника; *отримання дивідендів (участь у розподілі прибутку Товариства); *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; * отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом; *власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій; *власник простих акцій має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
22800191135UA4000081046ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчуження належних їм акцій або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції. які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
22701384244UA4000080881ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"*участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
22623510137UA4000080741ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленим Статутом Товариства; *повністю або частково відчужувати належні йому акції Товариства за згодою інших акціонерів і самого Товариства, шляхом здійснення будь-яких угод, не заборонених чинним законодавством України; *на переважне право придбання акцій, які пропонуються до розміщення; *на переважне право придбання акцій, які відчужуватися іншими Акціонерами; *одержувати частину прибутку від діяльності Товариства (дивіденди) у порядку, встановленому Статутом; *у визначеному Товариством порядку одержувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі мати доступ до даних обліку і звітності, а також до іншої документації, за винятком відомостей, пов'язаних з діяльністю Товариства і складають державну таємницю, допуск до яких акціонерів і їхніх представників здійснюється у виняткових випадках і в порядку, встановленому чинним законодавством України; *набувати право власності на розміщені Товариством додаткові акції всіх категорій, а також облігації й інші розміщені Товариством цінні папери; *одержувати частину майна Товариства при його ліквідації в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства; *одержувати від Товариства затверджені звіти, а за запитом - додаткову інформацію і довідки з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з відшкодуванням фактичних витрат з надання запитаної інформації; *вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Товариства на розгляд Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства і правління Товариства, відповідно до їх компетенції; *акціонери Товариства, які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) висотками акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу; *брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства із правом одного голосу на кожну акцію з усіх питань його компетенції; *обирати і бути обраним у Наглядову раду Товариства, Ревізійну комісію Товариства, інші органи управління і контролю Товариства;*здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України і Статутом Товариства; *здійснювати закріплені Статутом Товариства права, надані акціями Товариства в залежності від їхніх категорій; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій Товариства, визначається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у Загальній кількості простих акцій; *акціонер має право продати частину належних йому акцій Товариства або всі належні йому акції Товариства одному чи декільком акціонерам Товариства, або за письмовою згодою акціонерів Товариства продати частину своїх акцій або всі акції третім особам, які не є акціонерами Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.
22530562259UA4000080618ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"*участь в управлінні АТ; *отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ; *отримання інформації про господарську діяльність АТ; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
22424655289UA4000080584ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку, отримання дивідендів; *отримання, у разі ліквідації, частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства; *переважне право придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що подаються іншими акціонерами Товариства; *вимагати від Товариства здійснення обов?язкового викупу акцій у випадках, передбачених законом; *інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
22300387097UA4000080576ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ"*право на участь в управлінні Товариства; *право на участь у розподілі прибутку та одержувати його частку (дивідендів); *право на отримання, у разі ліквідації, частини майна, що залишилося після розрахунку з кредиторами, або вартості частини майна Товариства у порядку , визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; *право на отримання інформації про діяльність Товариства у порядку , встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; *вільно відчуження належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства; *внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; *вимагати здійснення обов?язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Статутом; *акціонери мають інші права, передбачені чинним Законодавством та Статутом.
22200121844UA4000080246ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ-10"*брати участь в управлінні Товариством; *отримувати дивіденди; *отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або її вартість; *отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; *вимагати викупу належних їм акцій Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; *користуватися іншими правами, встановленими чинним законодавством України та цим Статутом.
22132363486UA4000080139ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
22000385905UA4000079974ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКЕ"*участь в управлінні акціонерним Товариством; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства; *отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна; *Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
21900191193UA4000079966ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.
21800191075UA4000079222ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"*участь в управлінні Товариством; *участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; *переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків; *відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємство (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; *інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
21733743651UA4000079180ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ"*брати участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *отримувати у разі ліквідації Фонду частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі Фонду; *отримувати інформацію про діяльність Фонду. Фонд на письмову вимогу учасника зобов'язаний надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів учасників Фонду, протоколи рішень Наглядової ради Фонду та інші документи, які передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України; *вільно розпоряджатися належними учаснику на праві власності акціями Фонду з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів; *у першочерговому порядку придбавати акції Фонду, що емітуються або були раніше викуплені Фондом; *обирати та бути обраним до органів управління Фонду; *призначати представників для участі у Загальних зборах акціонерів та у будь-який час викликати їх; *одна акція Фонду надає учаснику один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників Фонду, крім випадків проведення кумулятивного голосування; *інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Фонду.
21633957055UA4000078976ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"Згідно вимог чинного законодавства
21522800936UA4000078695ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"*брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) посередників; *брати участь в управлінні Товариством на умовах, визначених Статутом; *брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частину у вигляді дивідендів; *виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; *одержувати інформацію про діяльність Товариства крім тієї, що становить комерційну таємницю. На вимогу акціонера або його представника Товариство зобов?язане надати йому для ознайомлення такі документи: - установчі документи і внутрішні нормативні акти Товариства з усіма змінами і доповненнями; - квартальні та річні баланси, звіти про фінансово-майновий стан Товариства; - протоколи загальних зборів, засідань Ревізійної комісії чи висновки Ревізора (у разі обрання в Товаристві Ревізійної комісії (Ревізора)); - перелік осіб, які мають довіреність на представництво Товариства; - перелік всіх членів Ревізійної комісії (у разі обрання в Товаристві ревізійної комісії) та посадових осіб Товариства, включаючи їх прізвища, дату призначення та термін повноважень. Визначені документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх представників протягом робочого дня за адресою розташування Товариства. *отримати частину залишкової вартості майна (грошових коштів) при ліквідації Товариства пропорційно вартості належних їм акцій; *придбавати та продавати акції Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів Товариства, заповідати їх у спадщину, дарувати та відчужувати будь-яким іншим способом відповідно до вимог чинного законодавства України; *мати інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>