Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3843

Останнє оновлення: 2023-03-24 08:11:00

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
365400481212UAT000007992ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AJ)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
365535945555UA5000008533ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК" (Е)Власникам облігацій серії Е надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
365635945555UA5000008475ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС-ЛОГІСТІК" (F)Власникам облігацій серії F надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
365738615606UA5000006974ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТ КОМПАНІ" (A)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
365840484607UA5000006941ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛОАН" (A)Власники облігацій мають право: • купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів у період обігу облігацій у відповідності до вимог законодавства; • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; • отримати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій на умовах та в порядку, що визначені в цьому Рішенні про емісію облігацій; • пред’являти облігації Емітенту до викупу відповідно до умов емісії; • здійснювати з облігаціями інші операції та реалізовувати інші права власника облігацій, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Проведення загальних зборів власників облігацій не передбачається.
365943983516-23301170UA5000006610ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КЛЕВЕР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "КЛЕВЕР ПРАЙМ ЕСТЕЙТ"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші права, передбачені чинним законодавством України.
3660н/дUAT000008040АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТАБІЛІКА"Права власників акцій: 1) брати участь в управлiннi Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства; 2) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; 3) отримання дивідендів (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); 4) вимагати викуп акцiй згiдно з чинним законодавством та регламентом Товариства; 5) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; 6) iншi права, визначенi чинним законодавством України.
366139861924UA5000007840ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (D)Власникам облігацій серії D надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством;- - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
366239861924UA5000008590ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (Е)Власникам облігацій серії E надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством;- - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
366341697872UA5000007758ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЧАЙ ГРОШІ" (A)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
366441697872UA5000008442ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЧАЙ ГРОШІ" (B)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
366543819480-23301200UA5000006834ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МПСС" (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МВД ФІНАНС")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші права, передбачені чинним законодавством України.
3666н/дUAT000008396АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕКТОН"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
3667н/дUAT000008404АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БАРКІНГ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
3668н/дUAT000008370АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕЛІГОС"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3669н/дUAT000008388АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАМОНТЕН"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3670н/дUAT000008412АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕОС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3671н/дUAT000008420АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МОРГАН"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
367238800017UA5000007899ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС" (A)Власникам облігацій серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку; - отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення; - подавати емітенту облігації для викупу відповідно до умов емісії облігацій; - право на отримання номінальної вартості у строк погашення облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам емісії облігацій; - інші права, встановлені цим Рішенням та чинним законодавством України.
367342813493UA5000008350ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЖУС" (A)Власникам облігацій серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
367442813493UA5000008368ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЖУС" (B)Власникам облігацій серії В надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
367542813493UA5000008376ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЖУС" (С)Власникам облігацій серії С надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
367623886354UA5000003419ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІАЦИНТ-ЛЮКС" (A)Одна облігація серії А дає право на отримання у власність 0,01 кв м заг. площі квартири у багатоквартир.житл.будинку та підз.паркінгом на вул.П.Карманського, 7-А(№2 на генплані) м.Львів
367723886354UA5000005695ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІАЦИНТ-ЛЮКС" (B)Одна облігація Серії В дає право на отрим. у власність 0,01 кв.м заг. площі квартири в багатоквартир. житл. будинку з приміщ. громадського призначення та підземним паркінгом на вул.П.Карманського, 7-А (№2 на генплані), у м. Львів.
367823886354UA5000008418ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІАЦИНТ-ЛЮКС" (С)Одна облігація Серії С дає право на отрим. у власність 0,01 кв.м заг.площі квартири в багатоквартирному житл. будинку з приміщ. громадського признач. та підземним паркінгом на вул. П.Карманського, 7-А, у м.Львів

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>