Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3764

Останнє оновлення: 2022-06-27 16:35:50

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
3629н/дUAT000007596АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОНТАРІОС"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
363035918877-23301138UA5000006123ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЛОГОС-КАПІТАЛ" (ЗНВПІФ "СКАЙЛАЙН")Власники інвестиційного сертифікату Фонду мають право: *право власності учасника на частку активів Фонду; *право на приймання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
3631н/дUAT000007794АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТЕРРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3632н/дUAT000007802АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КЮРАСАО"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
363344312618UA5000006461АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТЕРНАТИВА"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
363434486135-23301131UA5000006479ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД ЛОДЖИСТІК"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
363524089818UA5000007543ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (M2)Одна облігація серії М2 надає право на отримання 0,01 кв.метру заг.площі обраної квартири у буд.(3 п.к.) житл.комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.Патріса Лумумби, 12
363624089818UA5000007139ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (N2)Одна облігація серії N2 надає право на отримання одного машиномісця в підземному паркінгу (3 ч.-5 п.к.) житл.комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12
363744298583UA5000006859АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕТЕОР"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
363844237557UA5000006842АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АРЧЕР"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
363944285752UA5000006818АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САН КЕПІТАЛ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
3640н/дUAT000007836АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕМІЛІ"* право власності учасника на частку активів Товариства; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
364144106915UA5000005315АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕДВАНС КАПІТАЛ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3642н/дUAT000007778АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПОЛЯРІС"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
3643н/дUAT000007877АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСТРА КАПІТАЛ"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3644н/дUAT000007893АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"Права, що надаються власникам акцій (відповідно до установчих документів): а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь- яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; г) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
364500481212UA5000007360ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AA)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
364600481212UA5000007873ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AB)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
364700481212UA5000008541ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AC)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
364800481212UA5000009341ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AD)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
364900481212UA5000009358ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AE)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
365000481212UAT000007950ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AF)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
365100481212UAT000007968ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AG)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
365200481212UAT000007976ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AH)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.
365300481212UAT000007984ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (AI)Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>