Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3764

Останнє оновлення: 2022-06-27 16:35:50

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
357833599166UA5000005950ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС" (K)Одна облігація серії К надає право на отримання машиномісця у частині одноповерхового вбудовано-прибудованого паркінгу П 9 за адресою: м.Київ, вул.Львівській, 15 у Святошинському районі (9ч. будівництва)
357932007740UA5000005729ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ" (G)Права, що надаються власникам облігацій серії G: - право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів протягом терміну їх обігу; - право отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - право отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у строки та в порядку, що визначені цим Рішенням про емісію облігацій; - право пред’являти Емітенту всі або частину облігацій до викупу в строки, в порядку та на умовах, що визначені цим Рішенням про емісію облігацій; - право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
358032007740UA5000006073ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ" (H)Права, що надаються власникам облігацій серії H: - право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів протягом терміну їх обігу; - право отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - право отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у строки та в порядку, що визначені цим Рішенням про емісію облігацій; - право пред’являти Емітенту всі або частину облігацій до викупу в строки, в порядку та на умовах, що визначені цим Рішенням про емісію облігацій; - право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
3581н/дUAT000006457АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВАЛЕНТАЙН"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: a) брати участь в управлінні Товариством; b) отримання дивідендів; c) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; d) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
3582н/дUAT000006499АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАРАТ"Права власників акцій: 1) брати участь в управлiннi Товариством (шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, шляхом участі в діяльності наглядової ради Товариства; 2) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства; 3) отримання дивідендів (у разі прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів); 4) вимагати викуп акцiй згiдно з чинним законодавством та регламентом Товариства; 5) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; 6) iншi права, визначенi чинним законодавством України.
3583н/дUAT000006622АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТАР"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; 2) на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та статутом Товариства; 3) участь в управлінні Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; 4) отримувати інформацію про діяльність Товариства; 5) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину вартості активiв Товариства, пропорuiйно кiлькостi акцiй, що належать учаснику, у порядку визначеному чинним законодавством України; 6) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); 7) інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
358443522456UA5000001645АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МАНІБОКС"1) брати участь в управлінні Товариством; 2) вільно розпоряджатися належними їм акціями; 3) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства; 5) інші права передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.
358543846163UA5000003971АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ-ФІНАНС"1) брати участь в управлінні Товариством; 2) вільно розпоряджатися належними їм акціями; 3) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства; 5) інші права передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.
358644289631UA5000006032Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Міл-інвест"Право на отримання дивідендів; право на участь у загальних зборах; право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів; право голосу з питань, винесених на голосування на загальних зборах.
358744290626UA5000006040Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Кайлас Інвест"Право на отримання дивідендів; право на участь у загальних зборах; право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення загальних зборів; право голосу з питань, винесених на голосування на загальних зборах.
358842129720UA5000005182ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" (A)Власникам облігацій серії А надаються наступні права: - право купувати та продавати облігації серії А на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів протягом терміну їх обігу; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
358936258745UA5000004953ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКА КАПІТАЛ" (B)Власникам облігацій Товариства серії B надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - отримати номінальну вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
359032348227UA5000005042Товариство з обмеженою відповідальністю "А.В.С." (Y)одна облігація дає право на отримання 0,01 кв м заг площі офісних приміщень у житл.-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщ. та підземним паркінгом, за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника (А.Барбюса)37/1, четверта черга третій пуск.компл.
359132348227UA5000005059Товариство з обмеженою відповідальністю "А.В.С." (Z)одна облігація дає право на отримання 0,01 кв м заг площі квартири у житл.-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщ. та підземним паркінгом, за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника (А.Барбюса)37/1, 4-та черга 2-ий пуск.компл.(секції 6 та 7)
359232348227UA5000005067Товариство з обмеженою відповідальністю "А.В.С." (A1)одна обл.дає право на отрим.0,01 кв м заг площі вбудовано-прибуд.нежитл.приміщ.у житл.-офісному компл.з вбудован.,прибудован. приміщ. та підзем.паркінгом, за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника (А.Барбюса)37/1, 4-та черга 2-ий пуск.компл.(секції 6 та 7)
359332348227UA5000005075Товариство з обмеженою відповідальністю "А.В.С." (B1)одна обл. дає право на отрим. одного машино-місця паркінгу в житл.-офісному комплексі з вбудованими, прибудованими приміщ. та підземним паркінгом, за адресою: м.Київ, вул.Василя Тютюнника (А.Барбюса)37/1, 4-та черга 4-ий пуск.компл.(паркінг №2)
359433942232UA5000004250ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (A)• купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог законодавства. • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; • отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; • подавати облігації до викупу відповідно умов емісії; • здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
359533942232UA5000004987ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (B)• купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог законодавства. • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; • отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; • подавати облігації до викупу відповідно умов емісії; • здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
359633942232UAT000005061ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (С)• купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог законодавства. • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; • отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; • подавати облігації до викупу відповідно умов емісії; • здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
359736258745UAT000005004ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКА КАПІТАЛ" (С)Власникам облігацій Товариства серії С надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - отримати номінальну вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
359840071779UA5000006180ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СС ЛОУН" (А)Власникам облігацій серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.
3599н/дUAT000007141АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕКЗІТО»Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
3600н/дUAT000007158АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕДІКАЛ ІНВЕСТ»Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: - переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; - отримання інформації про діяльність Товариства; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
360134410930UAT000007109ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (B)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
360241125531UA5000006552ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТСЕРВІС" (D)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства ; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>