Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3764

Останнє оновлення: 2022-06-27 16:35:50

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
352644122858UA5000005364АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НЬЮПОРТ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
352744063944UA5000005398АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОКЛЕНД"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
352844390759UA5000005935АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІЛДЖОЙ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
352944375112UA5000005943АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РОКСТОН"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
353044389319UA5000006206АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТЕРЛІНГ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
353144365345UA5000006198АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФОРСАЖ"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
353244353366UA5000006222АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХЕЙВУД"Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
353442087890UA5000004094ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМИР» (А)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні однієї облігації власнику надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатоквартирному житловому будинку по вул. Садовій, 7, вул. Садовій, 9 в м. Харкові; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
353542087890UA5000004102ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМИР» (B)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні однієї облігації власнику надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатоквартирному житловому будинку по вул. Садовій, 7, вул. Садовій, 9 в м. Харкові; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
353642087890UA5000004110ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМИР» (С)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні однієї облігації власнику надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатоквартирному житловому будинку по вул. Садовій, 7, вул. Садовій, 9 в м. Харкові; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
353736816622UA5000004177ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "В.В ПЛЮС" (А)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні однієї облігації власнику надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатофункціональному комплексі по вул. Сокільницькій, 28 в м. Харкові; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
353836816622UA5000004185ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "В.В ПЛЮС" (B)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні однієї облігації власнику надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатофункціональному комплексі по вул. Сокільницькій, 28 в м. Харкові; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
353936816622UA5000004193ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "В.В ПЛЮС" (С)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні однієї облігації власнику надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатофункціональному комплексі по вул. Сокільницькій, 28 в м. Харкові; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
354036816622UA5000004201ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "В.В ПЛЮС" (D)Власники облігацій мають такі права: - право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - право подавати облігації до погашення в строки та у порядку, що встановлені рішенням про емісію; - при погашенні однієї облігації власнику надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатофункціональному комплексі по вул. Сокільницькій, 28 в м. Харкові; - право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає загальній площі цієї квартири; - право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про емісію облігацій. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
354141752220UA5000005414ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" (A)Власникам облігацій серії А надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
354241752220UA5000006263ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" (B)Власникам облігацій серії В надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; - здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством
354338569246UA5000005513ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" (А)Власникам облігацій серії А надаються наступні права: - право купувати та продавати облігації серії А на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів протягом терміну їх обігу; - право на отримання номінальної вартості облігацій серії А при настанні строку їх погашення; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій серії А на умовах та в порядку, що визначені в цьому Рішенні про емісію облігацій; - право здійснювати інші операції з облігаціями серії А та реалізовувати інші права власника облігацій, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом
354441110750UA5000005349ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС" (U)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству
354541110750UA5000005752ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС" (V)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству
354641110750UA5000005745ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС" (W)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству
354741110750UA5000006255ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС" (X)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству
354939861924UA5000005240ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (B)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
355039861924UA5000005901ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (C)Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством; - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій; - пред’являти облігації для їх викупу Товариством; здійснювати інші операцій, що не суперечать чинному законодавству.
355134486135-23500963UA5000004227ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЙСІЮ ГЛОБАЛ ЕКВІТІ ІНДЕКС"Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право: * право власності учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
355235725063UA5000004813ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ" ( R )Власникам облігацій серії R надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - пред’являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.

 

<< Початок < Попередня 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Наступна > Кінець >>