Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3131

Останнє оновлення: 2018-05-25 15:48:18

№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
300641764723UA4000199525АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Хедвей"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
300741776283UA4000199533АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Варіант"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування та статутом Товариства.
300839134704-23300548UA4000199616Товариство з обмеженою відповідальністю "Компания з управління активами "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Автошляхбуд")Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду ІС Фонду надає кожному його власнику однакові права, а саме: * право власності Учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші права, що передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
300941788854UA4000199624АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Франклін"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
301041788990UA4000199632АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Лоудстар"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
301124089818UA4000199640Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (А2)* право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску; - при погашенні облігацій серії A2 за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій; * інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
301224089818UA4000199657Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (Z1)* право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; * право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску; - при погашенні облігацій серії Z1 за наявності чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, умови якого виконано власником облігацій, надає право отримати у власність квартиру загальною площею, що відповідає кількості облігацій (одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраної квартири) у будинку (1п.к.) житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва, який зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * надати Емітенту Лот облігацій для викупу протягом терміну обігу облігацій; * інші права, встановлені рішенням та Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
301339134704-23300489UA4000199673Товариство з обмеженою відповідальністю "Компания з управління активами "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Інфраструктурні інвестиції")Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду ІС Фонду надає кожному його власнику однакові права, а саме: * право власності Учасника на частку активів Фонду; * право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; * інші права, що передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.
301441813162UA4000199681АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Адвайзер"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про діяльність Товариства. Акціонери-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування та статутом Товариства.
301535971087-23300493UA4000199699Товариство з обмеженою відповідальністю "Компания з управління активами "Авантаж Капітал Менеджмент" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Авантаж - Ріал Естейт")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має: *право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України.
301637213181-23300552UA4000199707Товариство з обмеженою відповідальністю "Компания з управління активами "Сіті Ван Ессет Менеджмент" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сіті Проджект")Згідно вимог чинного законодавства
301741810329UA4000199715АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
301841810397UA4000199723АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЕНСЕЙ"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
301941857091UA4000199731АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АРМАРІУС"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: * переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; * на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства; * участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України; * отримувати інформацію про діяльність Товариства; * призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; * у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; * брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). * інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
302041823343UA4000199749АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Оріон"Згідно вимог чинного законодавства
302135625014UA4000199772ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (А)*вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів серед визначеного проспектом емісії облігацій кола осіб після реєстрації НКЦПФР Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; *отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій ; *пред’являти облігації для їх викупу Товариством; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
302235625014UA4000199780ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (В)*вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів серед визначеного проспектом емісії облігацій кола осіб після реєстрації НКЦПФР Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; *отримати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій ; *пред’являти облігації для їх викупу Товариством; *здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
302341842565UA4000199830АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Мінкар"Кожна акція Товариства надає її власнику однаковий обсяг прав, включаючи права на: *участь в управлінні Товариством; *отримання дивідендів; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості, пропорційної розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; *отримання інформації про діяльність Товариства. Власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
302437770013-23300572UA4000199848ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ТРЕЙДМАРК")Згідно вимог чинного законодавства
302539159304-23300480UA4000199871ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСТА-КАПІТАЛ" (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЛАЙТ ІНВЕСТ")Згідно вимог чинного законодавства
302633936496-23300553UA4000199889Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА ОЗОН" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Квазар")Власник інвестиційного сертифікату Фонду має: *право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права, передбачені чинним законодавством України. Інвестиційний сертифікат надає кожному його власнику однаковий обсяг прав.
302734894740UA4000199897Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Гідросила» (D)Власники облігацій серії D мають такі права: *купувати облігації у емітента та учасників приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігації та проспекті емісії облігацій; * продавати облігації учасникам приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігацій та проспекті емісії облігацій; *отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість у кінці кожного відсоткового періоду; * отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашенні або викупу облігацій емітентом; * подавати облігації емітенту для викупу згідно з умовами рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій Емітента; * здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; * отримувати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесенні таких змін).
302834894740UA4000199905Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Гідросила» (E)Власники облігацій серії E мають такі права: *купувати облігації у емітента та учасників приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігації та проспекті емісії облігацій; * продавати облігації учасникам приватного розміщення, перелік яких визначений у рішенні про приватне розміщення облігацій та проспекті емісії облігацій; *отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість у кінці кожного відсоткового періоду; * отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашенні або викупу облігацій емітентом; * подавати облігації емітенту для викупу згідно з умовами рішення про приватне розміщення та проспекту емісії облігацій Емітента; * здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України; * отримувати копію зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копію зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесенні таких змін).
302932555547UA4000199921ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (DDD)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії DDD надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
303032555547UA4000199939ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС" (ZZ)* при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій. Одна облігація серії ZZ надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості; * інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

 

<< Початок < Попередня 121 122 123 124 125 126 Наступна > Кінець >>