Головна Кодифікація Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.7 ст. 25 розділу IV Закону України "Про депозитарну систему України" Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України

Розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів згідно з вимогами п.9 ст. 25 розділу IV Закону України


По запиту знайдено: 3914

Останнє оновлення: 2023-08-07 10:01:06

Пошук:

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>


№ з/пКод за ЄДРПОУ емітентів цінних паперівміжнародний ідентифікаційний номер цінних паперівНазва емітента цінних паперівПрава за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката
391644510499UA5000007469АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РОДОЛІТ»• переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; • на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Фонду; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; • брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
391544634478UA5000008202АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАТЕРОН»• переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; • на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Фонду; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; • брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
3914створенняUAT000011812АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕРІВІЛЬ"• участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; • отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства відповідно до законодавства України та Статуту Товариства; • переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; • у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3913створенняUAT000011804АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕЛВУД"• участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; • отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства відповідно до законодавства України та Статуту Товариства; • переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; • у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3912створенняUAT000011820АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДЕЙТОН"• участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; • отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства відповідно до законодавства України та Статуту Товариства; • переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; • у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3911створенняUAT000011838АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРОУДЕН"• участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; • отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства відповідно до законодавства України та Статуту Товариства; • переважне право на придбання акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; • у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
3910створенняUAT000011770АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОІН ПРОПЕРТІЗ"Кожною простою Акцією її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової Ради Товариства; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
390931374853UA31374853ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУДЬКІВСЬКЕ"*брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *вийти з Товариства шляхом продажу або відчуження належних їм акцій у іншій спосіб у відповідності зі Статутом та чинним законодавством України; *отримувати інформації про діяльність Товариства у формі, обсязі та випадках, прямо зазначених у Статуті та чинному законодавстві України; *отримати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства у разі ліквідації Товариства; *вільно володіти, користуватися та розпоряджтися належними їм Акціями відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
3908створенняАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕКВОЯ КАПІТАЛ»Кожна проста акція надає учаснику однакову сукупність прав, включаючи право: а) брати участь в управлінні Товариством; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; ґ) призначати представників для участі у загальних зборах учасників Товариства та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники-власники акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені нормативно-правовими актами чинного законодавства України та статутом Товариства.
390740055034UAT000011762ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НоваПей Кредит"Власникам облігацій Товариства надаються наступні права: - право купувати та продавати облігації на організованому ринку та поза організованим ринком; - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до рішення про емісію облігацій та цього проспекту в кінці відповідного відсоткового періоду; - право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству; - власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом
390630860173UA1008851107Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Мега-Поліс"Згідно чинного законодавства
390544503366UA5000009218АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КВІНСВЕЙ"Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належать: 1) внесення змін до статуту Товариства; 2) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства; 3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 5) затвердження проспекту емісії акцій Товариства; 6) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них; 7) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом або регламентом; 8) затвердження річного звіту Товариства; 9) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру; 10) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 11) обрання членів наглядової ради; 12) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; 13) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача акт
3904створенняUAT000011739АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІНГСТОН"Кожною простою Акцією її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства
3903створенняUAT000011754АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТІМО"Кожною простою Акцією її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства
3902створенняUAT000011747АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІКАНТО"Кожною простою Акцією її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства
39015491787UA5000010463Відкрите акціонерне товариство "Путильський райагрохім"*брати участь у Загальних зборах Акціонерів та голосувати особисто або через представників; *обирати органи управлінняТовариства, визначені Статутом (Розділ 8) і бути обраним до них; *брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому цим Статутом; *брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); *отримувати інформацію про діяльність Товариства (на вимогу акціонера Товариство зобов?язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансового-господарську діяльність Товариства, протоколи зборів); *вільно розпоряджатись акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.
3900створенняUAT000011721АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАТЕРАЛЬ"Кожною простою Акцією її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та цього Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства
389943306561UA5000010463АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"Згідно чинного законодавства
389820542223-23301488UA5000010455ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРІНКОМ» (ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «БЛАГО ІНВЕСТАКТИВ»)*право власності учасника на частку активів Фонду; *право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; *інші права передбачені чинним законодавством України.
389744273883UA5000007345АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВКЕЛАДА"а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними йому на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). є) інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
389643681560UA5000002585АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БРАНКО"Кожною простою Акцією її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права: а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) обирати та бути обраним до Наглядової ради; ґ) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; д) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; є) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Учасники Товариства можуть мати й інші права, передбачені Статутом та законодавством України.
3895створенняUAT000011697АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕПІЧНИЙ"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - вільно розпоряджатися належними їм на праві власності Акціями Товариства; - обирати та бути обраним до Наглядової ради Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
389444273883UA5000007345АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВКЕЛАДА"а) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; б) вільно розпоряджатися належними йому на праві власності Акціями Товариства з урахуванням обмежень встановлених для закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів; в) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів зборів та будь-яких інших документів Товариства, відповідно до законодавства України та Статуту; г) переважне право на придбання Акцій Товариства, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Товариством; ґ ) у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства; д) призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; е) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). є) інші права, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.
389345008539UA5000010448АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮНІВЕРС"Права, що надаються власникам акцій Фонду: •переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; •на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; • участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; • отримувати інформацію про діяльність Фонду; • призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; • у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; • брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди). • інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
389244841797UA5000009739АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САТОРІ"Кожною простою Акцією Товариства її власнику – учаснику надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом; - на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; - участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України; - отримувати інформацію про діяльність Фонду; - призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх; - у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду; - брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди); - інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

 

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>