Головна Статистика Статистичні дані за період з 01.02.2016 по 29.02.2016
Статистичні дані за період з 01.02.2016 по 29.02.2016 Друк

 

За період з 01.02.2016 по 29.02.2016 відкрито рахунок у цінних паперах 1 депозитарній установі:

ЄДРПОУ Найменування
39360036 ТОВ "АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ"

 

За період з 01.02.2016 по 29.02.2016 відкрито рахунки у цінних паперах 14 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
36168821 ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
34729245-23300332 ТОВ "КУА "СКАЙ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ЗВНПІФ "АДВЕНСІС")
  ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ"
19334672-23300348 ТОВ "КУА "Актив" (ПВІФ НЗ "Міракл")
39678536-23300356 ТОВ "КУА "РОЯЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПВНЗІФ "ХАУЗ КАПІТАЛ")
  ПРАТ "ЕВВІВА"
03801730 ТОВ "АГРОФІРМА "ОРШІВСЬКА"
14314311 ПАТ "Хімтекстильмаш"
35133052-23300341 ТОВ "КУА АПФ "СИНТАКС-ІНВЕСТ" (ЗНВПІФ "Т-ФІНАНС")
32046019 ТОВ "ЄВРАЗІЯ-СЕРВІС"
35246152-23300351 ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ" (ЗНВПІФ "ЖИТЛОБУД-1")
35289018 ТОВ "СВАРОГ-ДНІСТЕР"
32515954 ПрАТ " Енерговугілля"
36013061-23300368 ТОВ "КУА "Капітал СМ" (ПВІФ "Вет Інвест")

 

За період з 01.02.2016 по 29.02.2016 депоновано 77 глобальних сертифіката випусків загальною номінальною вартістю 20 090 518 876,02 грн.

Статистичні дані cтаном на 29.02.2016

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 612
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
433
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 208 933 520 426,01 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 576 454 804,44  грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 337 453 858 293,35 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 298 846 148,81 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 446 (з них дематеріалізованих випусків 4 087 та 15 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 01.02.2016 по 29.02.2016 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість майже 5,1 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість майже 6 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 8,2 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 1 730 (надано емітентам інформацію про 1 073 186 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 256;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 851;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 107;
 • виконано 62 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 150 031 469,54  грн.