Головна Статистика Статистичні дані за період з 11.01.2016 по 16.01.2016
Статистичні дані за період з 11.01.2016 по 16.01.2016 Друк

 

За період з 11.01.2016 по 16.01.2016 відкрито рахунки у цінних паперах 2 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД"
00260652 ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал"

 

За період з 11.01.2016 по 16.01.2016 депоновано 10 глобальних сертифіката випусків загальною номінальною вартістю 2 102 847 205,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 16.01.2016

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 610
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
433
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 197 753 955 505,35 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 1 410 468 068,49  грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 337 716 753 032,70 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 412 695 132,81 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 463 (з них дематеріалізованих випусків 4 104 та 15 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 11.01.2016 по 16.01.2016 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 346 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 11 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 639 млн. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 417 (надано емітентам інформацію про 73 435 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 46;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 92;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 49;
 • виконано 38 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 66 317 196,96  грн.