Головна Емітентам Дематеріалізація
Загальна інформація Друк

 

Статтею 20 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон) передбачено існування акцій акціонерних товариств виключно в бездокументарній формі.

 

Бездокументарна форма забезпечує:

  • просту, швидку та надійну перереєстрацію прав власності на цінні папери;
  • можливість швидкого проведення операцій незалежно від місцезнаходження контрагента;
  • спрощення процедури кредитування під заставу цінними паперами;
  • проведення операцій за принципом «поставка проти платежу».

Бездокументарна форма існування підвищує ліквідність і, відповідно, інвестиційну привабливість цінних паперів емітента, створює сприятливі умови для здійснення наступних емісій цінних паперів, що дозволить залучити додаткові ресурси.

Строк, протягом якого, всі акціонерні товариства повинні були здійснити комплекс дій з переведення випуску акцій в бездокументарну форму (дематеріалізація) обмежено Законом.

 

Порядок дій емітента та професійних учасників депозитарної системи України щодо забезпечення існування у бездокументарній формі іменних цінних паперів, випуски яких не були переведені у таку форму до набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (12.10.2013), встановлюється Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

 

Індивідуальний підхід, професіоналізм та надання послуг найвищої якості є головними пріоритетами нашої діяльності.

 

Відділ по роботі з клієнтами

Відкриття рахунків у цінних паперах, прийом розпоряджень на виконання депозитарних операцій

(044) 591-04-18
(044) 482-52-05