Головна Статистика Статистичні дані за період з 10.08.2015 по 14.08.2015
Статистичні дані за період з 10.08.2015 по 14.08.2015 Друк

 

За період з 10.08.2015 по 14.08.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 5 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "СТІМА КЕПІТАЛ"
  АТ "ГАЛА ІНВЕСТ БУД"
  АТ "ОБРІЙ"
16465965 ТОВ "ФІРМА ДІБРОВА"
19334672-23300314 ТОВ "КУА "Актив" (ПВІФ НЗ "Затишне житло")

За період з 10.08.2015 по 14.08.2015 депоновано 19 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 4 567 346 422,19  грн.

Статистичні дані cтаном на 14.08.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 608
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
430
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 120 718 442 669,22 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 878 638 547,49 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 291 938 594 091,74 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 584 913 247,34 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 605 (з них дематеріалізованих випусків 4 159 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 10.08.2015 по 14.08.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 146 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 5,5 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 2,6 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 152 (надано емітентам інформацію про 44 212 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 33;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 47;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 25;
 • виконано 16 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 103 805 520,03 грн.