Головна Статистика Статистичні дані за період з 13.07.2015 по 17.07.2015
Статистичні дані за період з 13.07.2015 по 17.07.2015 Друк

 

За період з 13.07.2015 по 17.07.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 6 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ ЗНВКІФ "АНТІЛІЯ"
39543040-23300318 ТОВ "КУА "ЕЙВІ ІНВЕСТМЕНТ" (ПВНЗІФ "АВ-АГРОІНДУСТРІЯ")
30072488 СГЗАТМТС "ВОЛОДИМИРАГРО"
03293310 ВАТ "НОВОДНІСТРОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
01272083 ВАТ "ЯВОРІВБУД"
31088991 ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇЇ"

 

За період з 13.07.2015 по 17.07.2015 депоновано 13 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 461 199 533,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 17.07.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 595
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
431
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 121 236 685 595,17 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 902 138 940,79 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 291 239 764 243,09 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 595 093 907,74 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 630 (з них дематеріалізованих випусків 4 167 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 13.07.2015 по 17.07.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 5,7 млрд. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 7,3 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 657 млн. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 261 (надано емітентам інформацію про 47 482 рахунки в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 21;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 84;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 18;
 • виконано 31 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 54 891 278,70 грн.