Головна Статистика Статистичні дані за період з 06.07.2015 по 10.07.2015
Статистичні дані за період з 06.07.2015 по 10.07.2015 Друк

 

За період з 06.07.2015 по 10.07.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 1 емітенту:

ЄДРПОУ Найменування
  АТ "ЗНКІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

 

За період з 06.07.2015 по 10.07.2015 депоновано 21 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 1 826 230 656,15 грн.

Статистичні дані cтаном на 10.07.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 593
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
431
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 121 370 642 139,00 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 896 974 604,65 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 291 229 308 733,09 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 683 315 198,49 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 632 (з них дематеріалізованих випусків 4 168 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 06.07.2015 по 10.07.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 6 504 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість 2 993,55 грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 744 млн. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 683 (надано емітентам інформацію про 46 718 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 31;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 83;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів –37;
 • виконано 29 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 26 082 952,17 грн.