Головна Статистика Статистичні дані за період з 15.06.2015 по 19.06.2015
Статистичні дані за період з 15.06.2015 по 19.06.2015 Друк

 

За період з 15.06.2015 по 19.06.2015 відкрито рахунок у цінних паперах 1 емітенту:

 

ЄДРПОУ Найменування
14078902 ВАТ "ХІ "ЕНЕРГОПРОЕКТ"

 

За період з 15.06.2015 по 19.06.2015 депоновано 13 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 4 772 399 979,36 грн.

Статистичні дані cтаном на 19.06.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 612
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
431
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 115 052 459 013,69 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 876 828 214,45 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 291 571 274 519,50 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 683 315 192,04 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 654 (з них дематеріалізованих випусків 4 175 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 15.06.2015 по 19.06.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 158 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 99 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість майже 1,03 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 184 (надано емітентам інформацію про 82 939 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 36;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 93;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 33;
 • виконано 19 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 39 047 167,16 грн.