Головна Статистика Статистичні дані за період з 05.05.2015 по 08.05.2015
Статистичні дані за період з 05.05.2015 по 08.05.2015 Друк

 

За період з 05.05.2015 по 08.05.2015 депоновано 12 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 735 048 460,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 08.05.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 701
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
431
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 097 754 269 496,51 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 851 425 841,58 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 268 449 755 880,83 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 715 841 149,04 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 690 (з них дематеріалізованих випусків 4 172 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 05.05.2015 по 08.05.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 297 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 2,8 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 372 млн. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 221 (надано емітентам інформацію про 29 211 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 35;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 82;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 20;
 • виконано 7 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 6 655 228,87 грн.