Головна Статистика Статистичні дані за період з 20.04.2015 по 24.04.2015
Статистичні дані за період з 20.04.2015 по 24.04.2015 Друк

 

За період з 20.04.2015 по 24.04.2015 відкрито рахунки у цінних паперах 3 емітентам:

ЄДРПОУ Найменування
05797977 ВАТ "Оснастка"
  ПрАТ "ВЕСТІНТРО"
  ПрАТ "ІНТРОВЕСТ"

 

За період з 20.04.2015 по 24.04.2015 депоновано 12 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 50 437 009 193,00 грн.

Статистичні дані cтаном на 24.04.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 700
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
431
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 098 082 842 240,58 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 922 982 831,84 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 268 376 322 263,83 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 761 362 664,04 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 692 (з них дематеріалізованих випусків 4 172 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 20.04.2015 по 24.04.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 755 млн. грн.;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 3,8 млн. грн.;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 1,4 млрд. грн.;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 2 331 (надано емітентам інформацію про 1 026 978 рахунків в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 53;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 157;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 25;
 • виконано 23 розпорядження емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 46 825 914,24 грн.