Головна Статистика Статистичні дані за період з 23.03.2015 по 27.03.2015
Статистичні дані за період з 23.03.2015 по 27.03.2015 Друк

 

За період з 23.03.2015 по 27.03.2015 відкрито рахунок у цінних паперах 1 емітенту:

ЄДРПОУ Найменування
23968036 ПрАТ "ГАЛСПЕЦБУД"

 

За період з 23.03.2015 по 27.03.2015 депоновано 30 глобальних сертифікатів випусків загальною номінальною вартістю 1 771 986 095,80 грн.

Статистичні дані cтаном на 27.03.2015

Кількість відкритих рахунків:

Емітентів 10 700
Зберігачів та депозитарних установ
(у тому числі рахунки, за якими ЦД є уповноваженим на зберігання,
та відкриті на виконання рішення НКЦПФР від 26.03.13 №430)
432
Депозитаріїв-кореспондентів 1

 

 

Загальний обсяг депозитарних активів:

 • 1 097 277 700 245,79 грн.

Обсяг цінних паперів, номінованих в іноземній валюті:

 • 963 525 540,58 грн.

Обсяг цінних паперів дематеріалізованих випусків:

 • 268 663 495 783,83 грн.

Загальна номінальна вартість знерухомлених цінних паперів відповідно до свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в НДУ:

 • 10 770 525 095,04 грн.

Кількість випусків, які знаходяться на обслуговуванні в НДУ:

 • 12 718 (з них дематеріалізованих випусків 4 173 та 9 випусків, розміщених за межами України)

 

За період з 23.03.2015 по 27.03.2015 проведено операцій:

 • первинного розміщення на загальну номінальну вартість понад 913 млн грн;
 • дематеріалізації на загальну номінальну вартість понад 4 млн грн;
 • операцій переказу між рахунками депозитарних установ на загальну номінальну вартість понад 1,2 млрд грн;
 • операцій складання реєстрів власників іменних цінних паперів/переліків акціонерів за запитами емітентів – 1 106 (надано емітентам інформацію про 242 264 рахунки в цінних паперах власників);
 • надання інформаційних довідок, складених на підставі реєстрів власників іменних цінних паперів за запитами емітентів – 65;
 • адміністративних операцій по рахункам клієнтів внаслідок внесення змін до реквізитів юридичних осіб – 183;
 • надано інших iнформацiйних довідок, передбачених чинним законодавством, та засвідчені звіти про розміщення цінних паперів випусків  емітентів – 39;
 • виконано 18 розпоряджень емітентів на виплату доходів/сум погашення грошовими коштами на загальну суму – 920 552 233,19 грн.