Головна
Депозитарна діяльність Друк


НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ:

 • депозитарна установа, що надає увесь спектр послуг з депозитарного обслуговування професійних учасників фондового ринку та емітентів цінних паперів;
 • Національне агентство з кодифікації усіх видів фінансових інструментів, випущених в Україні;
 • єдиний в Україні депозитарій для забезпечення ваших інтересів та зв‘язків з іноземними депозитаріями-кореспондентами та глобальними кастодіанами;

З 19 вересня 2006 року НДУ – ліцензований учасник фондового ринку без обмежень у професійній діяльності

ЛИШЕ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРІЇ:

Ви зможете: 

 • отримати   унікальну можливість користуватися послугами однієї організації як для призначення міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (код ISIN), так і для розміщення глобального сертифікату, завдяки чому можна заощадити час, кошти і зусилля. Розміщення глобального сертифікату в НДУ з одночасним отриманням міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів коштуватиме емітенту менше, ніж у разі отримання коду ISIN в НДУ та розміщення глобального сертифікату в іншому депозитарії;
 • взаємодіяти з іноземними партнерами через систему кореспондентських відносин між НДУ та іноземними депозитарними установами. В НДУ вже  відкриті кореспондентські рахунки для депозитарія АКБ «Росбанк» та спеціалізованого депозитарія «ІНФІНІТУМ» (Москва). Найближчим часом планується встановлення кореспондентських відносин з іншими центральними депозитаріями  (Австрія, Латвія, Азербайджан, інші країни СНД).

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ  ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ДЛЯ  ВАС І ВАШОГО ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА: 

 • встановлення та налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших країн, через укладення кореспондентських відносин для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами;
 • здійснення обліку прав на цінні папери іноземних емітентів в Україні та обліку прав на цінні папери українських емітентів у іноземній країні;
 • розміщення цінних паперів у бездокументарній формі за межами України; 

А ТАКОЖ ПРОВЕДЕННЯ: 

 • облікових операцій, пов’язаних з розрахунками за договорами щодо цінних паперів з поставкою (отриманням) цінних паперів;
 • обліку обтяження цінних паперів зобов’язаннями на рахунках депозитаріїв-кореспондентів;
 • формування довідок про операції депозитарія-кореспондента по його рахунку у цінних паперах;
 • знерухомлення документарних цінних паперів для забезпечення обліку прав на цінні папери українських емітентів за межами України;
 • операцій, пов’язаних зі знерухомленням цінних паперів на пред’явника;
 • відображення корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів;
 • вчасного інформування депозитаріїв-кореспондентів про корпоративні дії емітентів для реалізації власниками своїх прав, що надають їм цінні папери.