Головна Депозитарним установам
Послуги депозитарним установам Друк


Послуги депозитарним установамТехнологічний комплекс депозитарної діяльності, який використовується для роботи депозитарних установ, забезпечує виконання всіх операцій, передбачених чинними нормативно-правовими актами, що регулюють депозитарну діяльність, та включає весь необхідний функціонал депозитарної діяльності депозитарної установи.

Серед іншого, НДУ пропонує депозитарним установам та їх депонентам повноцінне депозитарне обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами (за участю іноземних депозитаріїв-кореспондентів, із застосуванням мережі S.W.I.F.T.), надійний облік прав як на цінні папери іноземних емітентів в Україні, так і на цінні папери українських емітентів за кордоном та можливість розміщення цінних паперів у бездокументарній формі за межами України.

Послуги депозитарним установам:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • проведення облікових операцій, пов’язаних з розміщенням цінних паперів у бездокументарній формі;
 • проведення облікових операцій, пов’язаних з розрахунками за правочинами щодо цінних паперів:
  • укладеними на фондових біржах, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;
  • укладеними поза фондовими біржами, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;
  • укладеними на позабіржовому ринку, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;
 • проведення операцій, пов’язаних зі знерухомленням цінних паперів на пред’явника;
 • відображення корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депозитарних установ;
 • забезпечення повідомлення про корпоративні дії емітентів для інформування депонентів депозитарної установи;
 • облік обтяження цінних паперів зобов’язаннями на рахунках депозитарних установ;
 • формування довідок про операції депозитарної установи по його рахунку у цінних паперах;
 • забезпечення процедури рефінансування Національним банком України банків - депозитарних установ або банків – клієнтів депозитарних установ під заставу корпоративних цінних паперів, які обліковуються в Національному депозитарії України;
 • забезпечення надання/отримання депозитарною установою, яка є комерційним банком, кредитів під заставу корпоративних цінних паперів, які обліковуються в Національному депозитарії України (міжбанківське кредитування)
 • проведення виплати доходів на рахунки депозитарних установ для подальшої виплати власникам цінних паперів;
 • ведення загальносистемних довідників (емітентів, випусків цінних паперів, професійних учасників тощо);
 • забезпечення захищеного документообігу в процесі виконання депозитарних операцій;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг;


Підключення до системи обробки інформації НДУ та надання програмного забезпечення, яке передбачає виконання всіх операцій щодо депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності, забезпечує увесь необхідний функціонал депозитарної діяльності депозитарної установи, в тому числі  електронний документообіг, складання та передачу адміністративних данних до НКЦПФР, систему тарифікації, є безкоштовним.

Національний депозитарій пропонує свої послуги та зробить все можливе для їх розширення в майбутньому. Індивідуальний підхід, професіоналізм та надання послуг найвищої якості є головними пріоритетами нашої діяльності.

 

Укладання депозитарного договору між депозитарною установою та НДУ

 

 

CALL-ЦЕНТР консультування клієнтів

(044) 363-04-00