Головна Уповноважений на зберігання
Уповноважений на зберігання Друк

     - Первинні документи (бездокументарна форма)

     - Реєстри власників цінних паперів

     - Документи систем реєстрів

     - Видача документів системи реєстр

     - Первинні документи (документарна форма)

     - Документи, які були підставою для відкриття у системі реєстру особливих рахунків емітента

     - Переліки виданих НДУ як уповноваженим на зберігання, документів системи реєстр власників іменних цінних паперів

  • Переліки документів та баз даних:

     - Відомості про прийняті НДУ як уповноваженим на зберігання документи та бази даних зберігачів/депозитарних установ

     - Перелік прийнятих ПАТ «НДУ» облікових реєстрів власників іменних цінних паперів

     - Перелік прийнятих ПАТ «НДУ» виписок про стан рахунку у цінних паперах власників

     - Перелік прийнятих ПАТ «НДУ» документів та інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів

     - Перелік документів системи реєстру власників іменних ЦП (первинні документи)

     - Перелік прийнятих облікових реєстрів у випадку розірвання договору з емітентом

     - Перелік переданих баз даних до інших ДУ