Головна Режим роботи НДУ. Порядок та строки і терміни надання клієнтам документів, що є наслідком виконання їх розпоряджень
Режим роботи НДУ. Порядок та строки і терміни надання клієнтам документів, що є наслідком виконання їх розпоряджень Друк

 

Витяг з Правил Центрального депозитарію п.1.7. Операційний день Центрального депозитарію та строки і терміни виконання операцій


Операційний день Центрального депозитарію (далі – операційний день) – проміжок часу, протягом якого Центральним депозитарієм приймаються до виконання та виконуються (обробляються) розпорядження (запити) клієнтів.

Центральний депозитарій працює:

 

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні
 • обідня перерва

Відділ прийому та видачі документів працює без обідньої перерви!

 

Для проведення Центральним депозитарієм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на біржі, Центральний депозитарій працює з урахуванням відповідного договору з Розрахунковим центром:

 

Робота Центрального депозитарію в час, що перевищує регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, у тому числі продовження роботи Центрального депозитарію на запит клієнтів, припускається тільки для виконання тих операцій, які не потребують здійснення переказу коштів через систему електронних платежів Національного банку України цього самого банківського дня.

 

Інформація про екстрені зміни у режимі роботи Центрального депозитарію розміщується на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

Клієнти, що є учасниками СОІ, про екстрені зміни у режимі роботи повідомляються засобами СОІ шляхом направлення відповідного повідомлення.

 

 

з 9:00 до 18:00

з 9:00 до 17:00

з 13:00 до 14.00

 

 

 

 

з 9:00 до 20:00

Прийом клієнтів у Центральному депозитарії проводиться:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

 

з 9:00 до 17:30

з 9:00 до 16:30

Прийом вхідних документів проводиться:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

 

з 9:00 до 17:30

з 9:00 до 16:30

Прийом клієнтів з питань депонування цінних паперів на пред'явника проводиться:

 • кожного робочого дня (за попереднім погодженням з відповідним підрозділом Центрального депозитарію)

 

з 9:30 до 12:00

Прийом та опрацювання розпоряджень(повідомлень) у формі електронного документу від клієнтів, що є учасниками СОІ, проводиться протягом операційного дня:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

 

 

з 9:00 до 17:30

з 9:00 до 16:30

У разі необхідності Центральний депозитарій може продовжити операційний день за розпорядженням (запит) клієнта.

Рішення про продовження або скорочення операційного дня Центрального депозитарію приймається уповноваженою особою Центрального депозитарію.

Операційний день не продовжується у випадку необхідності оновлення (модернізації) програмно- технічного забезпечення СОІ.

Розпорядження (запит) на продовження операційного дня надається клієнтом у вигляді листа за підписом розпорядника рахунку, скріпленого печаткою клієнта (у разі використання).

У розпорядженні (запиті) на продовження операційного дня має бути зазначено термін продовження операційного дня. Якщо розпорядження (запит) на продовження операційного дня надійшло від емітента, додатково зазначається(- ються) код(-и) МДО та найменування депозитарної установи(депозитарних установ))-контрагента(-ів), які задіяні в проведенні операції (у разі необхідності).

Для клієнтів, що є учасниками СОІ, розпорядження (запит) на продовження операційного дня подається у формі електронного документа засобами СОІ.

 

Розпорядження (запит) на продовження операційного дня подають всі клієнти, які задіяні в проведенні операції. Розпорядження (запит) на продовження операційного дня має бути надано до Центрального депозитарію не пізніше, ніж:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

Продовження операційного дня за розпорядженням (запитом) клієнта можливе не пізніше, ніж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 17:00

до 16:00

до 22:00

Звітні документи по операціях з рахунком у цінних паперах у паперовому вигляді видаються клієнтам в офісі Центрального депозитарію:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні

 

але не раніше робочого дня, наступного за днем виконання операції

 

 

з 9:00 до 17:30

з 9:00 до 16:30

 

Звітні документи по операціях з рахунками у цінних паперах надаються клієнтам способом, визначеним у договорі з клієнтом або в анкеті рахунку у цінних паперах.

 

Протягом місяця, наступного за звітним місяцем виконання операції

АЦСК ПАТ «НДУ» працює:

1) За телефоном:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні
 • обідня перерва

2) За електронною чергою в приміщенні ПАТ «НДУ»:

 • кожного робочого дня
 • у п'ятницю та передсвяткові дні
 • обідня перерва

 

з 9:00 до 18:00
з 9:00 до 17:00
з 13:00 до 14:00

9:30 до 17:00
з 9:30 до 16:30
з 13:00 до 14:00