Головна
Правова база Друк

 

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закон України «Про депозитарну систему України»

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

 

Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013

Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 431 від 08.04.2014

Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014

Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 804 від 24.06.2014

Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 729 від 18.04.2013

Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1332 від 30.07.2013

Порядок скасування реєстрації випусків акцій, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 737 від 23.04.2013

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2998 від 27.12.2013

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо цінних паперів, які обліковуються в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію