Home Issuers Services Income/Redemption Payments
Виплата доходів/сум погашення грошовими коштами Print

 

Відповідно до пункту 32 глави 5 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року №735, Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», на підставі укладеного з Емітентом договору, може забезпечувати здійснення Емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією

Виплата дивідендів/сум погашення може здійснюватися двома способами. Виходячи із того, яким способом буде здійснюватися виплата доходів/сум погашення за цінними паперами до НДУ треба надати відповідний пакет документів:

  • якщо виплата буде здійснюватися безпосередньо акціонерам до НДУ необхідно подати Додаток 26 (Розпорядження Центральному депозитарію на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами) та Додаток 54 (Інформація щодо виплати акціонерним товариством дивідендів);
  • якщо виплата буде здійснюватися безпосередньо через депозитарну систему України до НДУ необхідно надати пакет документів, зазначений у п. 3.19 Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних безпосередньо акціонерам, акціонерне товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України згідно вимог п. 3.19 Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

 

Грошовий рахунок Центрального депозитарію, що використовується для виплати доходів/сум погашення  у національній валюті :№UA 16 300001 0000032308338101027, відкритий в Національному банку України, код банку 300001.

Грошовий рахунок Центрального депозитарію, що використовується для виплати доходів/сум погашення  в іноземній валюті: № UA 77 322313 0000026505000000870, відкритий в АТ «Укрексімбанк» код банку 322313 SWIFT EXBSUAUX.

 

Згідно пункту 1 глави 1 розділу ІІІ Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 року №391, (надалі по тексту – Порядок №391), Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з акціонерним товариством, умовами якого передбачено надання відповідних послуг.

Для забезпечення надання Центральним депозитарієм послуг щодо виплати доходів/сум погашення грошовими коштами Емітенту необхідно укласти з Центральним депозитарієм Додаткову угоду до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, (далі по тексту – Додаткова угода),  якою регламентується порядок надання відповідних послуг.

 

Порядок укладання Додаткової угоди

З 28.04.2022 року діють Умови Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з виплати доходів / сум погашення цінних паперів грошовими коштами) (далі по тексту – Умови Додаткової угоди), затверджені Рішенням Правління від 28.04.2022 року (протокол №1/18).

Звертаємо увагу, що Додаткові угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з виплати доходів/сум погашення цінних паперів грошовими коштами) в редакції, затвердженій Рішенням Правління від 29.06.2021 року (протокол №2/22), укладалися з емітентами в період з 01.07.2021 та до 27.04.2022 року включно, продовжують діяти для тих емітентів, що їх уклали. Редакція вказаної додаткової угоди розміщена за посиланням.

Укладення Додаткової угоди відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткової угоди, текст яких оприлюднено на цьому офіційному вебсайті Центрального депозитарію

 

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

1. Необхідно заповнити форму Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди:

2. У разі, коли Заява про приєднання до умов Додаткової угоди буде подаватися у вигляді паперового документу:

- необхідно роздрукувати заповнену Заяву у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання);

- підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди у двох примірниках необхідно надіслати на адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом. Разом із Заявою про приєднання до Умов Додаткової угоди, необхідно надати Центральному депозитарію засвідчені уповноваженою особою Емітента та печаткою Емітента: останній діючий витяг/виписку щодо Емітента з ЄДР та документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо)

Другий примірник Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди з відміткою Центрального депозитарію про її отримання буде повернуто Емітенту у спосіб, вказаний ним в Заяві про приєднання.

3. У разі, коли Заява про приєднання до умов Додаткової угоди буде подаватися у вигляді електронного документу, скріпленого кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Емітента та кваліфікованою електронною печаткою Емітента:

- необхідно заповнену заяву зберегти в форматі PDF;

- на заповнену Заяву в форматі PDF накласти кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи Емітента та кваліфіковану електронну печатку Емітента (у разі її використання). З інструкцією підписання PDF-файлу КЕПом можна ознайомитися за посиланням;

- заповнена та підписана КЕПом Заява про приєднання до умов Додаткової угоди надсилається на електронну адресу: helpdesk@csd.ua. До заяви обов'язково додаються наступні документи, скріплені кваліфікованим електронним підписом уповноваженого представника Емітента та кваліфікованою електронною печаткою Емітента: останній діючий витяг/виписка щодо Емітента з ЄДР та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди (наприклад: копія довіреності, рішення суду тощо)

- про реєстрацію Заяви Центральний депозитарій надасть відповідне повідомлення, скріплене кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію, де буде зазначена дата та номер укладеної Додаткової угоди.

 

В зв’язку з воєнною агресією російської федерації проти України, введенням в наслідок цього воєнного  стану, з метою захисту життя та здоров’я клієнтів, а також працівників Центрального депозитарію, закликаємо клієнтів в період воєнного стану подавати до Центрального депозитарію документи саме у вигляді електронних документів, скріплених кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Емітента та кваліфікованою електронною печаткою Емітента.

 

Додаткова угода, що укладається у формі приєднання, вважається укладеною з дня отримання та реєстрації Центральним депозитарієм належним чином складеної Заяви про приєднання Емітента до умов цієї Додаткової угоди (у двох примірниках), підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі наявності)

Порядок укладання Додаткової угоди у формі єдиного документу

Додаткова угода у вигляді єдиного документу укладається виключно у випадку, коли сам Договір про обслуговування випусків цінних паперів укладався у вигляді єдиного документу. Для укладання Додаткової угоди у вигляді єдиного документу Емітент надсилає відповідний запит на електронну адресу helpdesk@csd.ua.

 

 

АРХІВ: Умови Додаткової угоди щодо виплати доходів/сум погашення, які діяли до 30.06.2021 року, та порядок її укладання


АРХІВ:Порядок та умови Укладання Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг з виплати доходів/сум погашення цінних паперів грошовими коштами) в період з 01.07.2021 та до 27.04.2022 року включно»