Home Numbering / LEI CFI Codes
Код класифікації фінансових інструментів (CFI) Print

 

Одночасно з призначенням міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (ISIN) відбувається призначення коду класифікації фінансових інструментів (CFI) відповідно до стандарту ISO 10962. Плата за призначення коду CFI не стягується.

Securities and related financial instruments - Clasification of Financial Instruments (CFI code) – таку назву носить стандарт, що був розроблений та затверджений Міжнародною організацією зі стандартизації у 1997 році. Основною метою його впровадження стала необхідність, з одного боку, надання учасникам ринку інструменту для чіткої класифікації, групування інструментів зі схожими рисами, з іншого боку – створення глосарію термінів для загального користування, що дозволить спростити розуміння термінології, яка може відрізнятись на різних ринках.

За своєю структурою CFI складається з 6 літерних символів. Він не ідентифікує однозначно певний інструмент, але дає загальне розуміння його природи за шістьма параметрами.

ПАТ «НДУ» призначає CFI-коди, починаючи з кінця 1999 року, одночасно з призначенням ISIN, як того вимагають правила Міжнародної асоціації агентств з нумерації цінних паперів «ANNA». Таким чином, в Україні всі цінні папери, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер, мають також і код CFI.

Нажаль, на теперішній час використання цього коду не має широкого розповсюдження в Україні, проте Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила його до переліків інформації, що надаються відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що затверджене рішенням від 25.09.12  № 1284, та до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012  № 1221.

У випадку необхідності отримання документу, що підтверджує наявність коду CFI у певних цінних паперів та інших фінансових інструментів, необхідно звернутись до НДУ із запитом, що складений у довільній формі, завірений підписом керівника та печаткою заявника, із зазначенням наступних реквізитів:

  • повне найменування емітента;
  • код за ЄДРПОУ емітента;
  • код ISIN цінних паперів або фінансових інструментів, щодо яких складається запит;
  • реквізити платіжного доручення про сплату за оформлення документу із зазначенням суми платежу.

Після надходження такого запиту заявникові надається виписка з реєстру кодів цінних паперів, що містить код CFI.

 

Відділ кодифікації цінних паперів

(044) 482-52-04 (fax)
(044) 591-04-11