Укладання договорів про обслуговування випусків цінних паперів Друк

 

У зв’язку зі змінами у Вимогах до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, внесеними згідно з Рішенням НКЦПФР №553 від 22.07.2021 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України», Рішенням Правління ПАТ «НДУ» №2/53 від 14.12.2021 року були затверджені та введені в дію з 14.12.2021:

Умови  Договору про обслуговування випусків цінних паперів (далі по тексту – Умови Договору)

Звертаємо увагу, що:

- договори про обслуговування випусків цінних паперів в редакції, затвердженій Рішенням Правління ПАТ «НДУ» від «07» серпня 2020 року № 2/22, укладалися з емітентами в період з 07.08.2020 року та до 13.12.2021 року включно, продовжують діяти для тих емітентів, що їх уклали. Редакція вказаного договору розміщена за посиланням.

- договори про обслуговування випусків цінних паперів в редакції, затвердженій наказом Голови  Правління ПАТ «НДУ» від 11.10.2013 року №42, що укладалися з емітентами до 06.08.2020 року включно та продовжують діяти для тих емітентів, що їх уклали. Редакція вказаного договору розміщена за посиланням.

 

Порядок укладання Договору про обслуговування випусків цінних паперів

Укладення Договору про обслуговування випусків цінних паперів відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм  Умов Договору відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України

Для приєднання до Умов Договору Емітент надсилає на адресу Центрального депозитарію (або надає іншим зручним для Емітента способом, наприклад, через кур’єрську службу або особисто уповноваженим представником Емітента) Заяву про приєднання до Умов Договору

Порядок оформлення Заяви про приєднання до Умов Договору

1. Необхідно заповнити відповідну форму Заяви про приєднання до Умов Договору:

2. Після заповнення форми Заяви про приєднання до Умов Договору необхідно її роздрукувати у двох примірниках на офіційному бланку Емітента, підписати уповноваженою особою Емітента та скріпити печаткою Емітента (у разі використання)

3. Підписану та скріплену печаткою Емітента (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Договору у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Емітента способом

Крім того, разом із Заявою про приєднання до Умов Договору, необхідно надати до Центрального депозитарію документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Договору (наприклад: копія довіреності/рішення суду/рішення уповноваженого органу Емітента про призначення на посаду керівника). Документ, що підтверджує повноваження особи, подається разом із Заявою про приєднання до Умов Договору незалежно від його подання у пакеті документів для відкриття рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії.

Подані документи проходять перевірку. У разі відсутності зауважень до поданих документів другий примірник Заяви про приєднання до Умов Договору з відміткою Центрального депозитарію про її отримання повертається Емітенту у спосіб, визначений ним в Заяві про приєднання до Умов Договору. У разі наявності зауважень до поданих документів (в такому випадку Договір про обслуговування випусків цінних паперів вважається не укладеним) Емітент усуває недоліки і повторює подання документів.

Договір обслуговування випусків цінних паперів, що укладається у формі приєднання, вважається укладеним з дня отримання Центральним депозитарієм належним чином складеної Заяви про приєднання Емітента до Умов Договору (у двох примірниках), підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі наявності).

УВАГА! Інформація для емітентів, які уклали з ПАТ «НДУ» договір про обслуговування випусків цінних паперів в період з 07.09.2021 по 13.12.2021 року включно, а також для емітентів, які є банками України, що мають намір здійснювати випуск депозитних сертифікатів банку

Емітентам, які уклали з ПАТ «НДУ» договори про обслуговування випусків цінних паперів в період з 07.09.2021 по 13.12.2021 року включно, а також емітентам, які є банками України, що мають намір здійснювати випуск депозитних сертифікатів банку, пропонуємо (з метою приведення укладених договорів у відповідність до змін у Вимогах до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, внесених згідно з Рішенням НКЦПФР №553 від 22.07.2021 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України») укласти з ПАТ «НДУ» Додатковий договір про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів в редакції УМОВ Додаткового договору про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів затвердженій Рішенням Правління ПАТ «НДУ» від «14» грудня 2021 року № 2/53.

 

Укладення Додаткового договору про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів відбувається шляхом приєднання Емітента до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Додаткового договору про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів відповідно до  Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Для приєднання до Умов Додаткового договору про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів Емітент подає Центральному депозитарію:

Подані документи проходять перевірку. У разі наявності зауважень до поданих документів (Додатковий договір про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів вважається не укладеним) Емітент усуває недоліки і повторює подання документів.

Додатковий договір про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладається шляхом приєднання, вважається укладеним з дня отримання Центральним депозитарієм належним чином складеної Заяви про приєднання Емітента до Умов Додаткового договору (у двох примірниках), підписаної уповноваженим представником Емітента та скріпленої печаткою Емітента (у разі наявності).

 

Для оформлення Договору про обслуговування випусків цінних паперів/ Додаткового договору про внесення змін до Договору про обслуговування випусків цінних паперів у формі єдиного документу необхідно звернутися до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління за електронною адресою: helpdesk@csd.ua  

 

Порядок розірвання (припинення дії) Договору

Після закриття рахунку у цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії Емітенту необхідно надіслати на адресу Центрального депозитарію (або надати іншим зручним для Емітента способом, наприклад, через кур’єрську службу або особисто уповноваженим представником Емітента) Заяву про припинення дії Договору:

 

helpdesk@csd.ua 


 

Надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів

З питань оформлення Договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів необхідно звернутись до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління за електроною адресою helpdesk@csd.ua