Укладання Депозитарного договору Друк

 

У зв’язку зі змінами у Вимогах до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, внесеними згідно з Рішенням НКЦПФР №553 від 22.07.2021 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України», Рішенням Правління ПАТ «НДУ» №3/53 від 14.12.2021 року були затверджені та введені в дію з 14.12.2021:

  1. Умови Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах)
  2. Умови Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування агрегованого(-их) та сегрегованого(-их) рахунку (рахунків) у цінних паперах)

Звертаємо увагу, що:

- депозитарні договори в редакції, затвердженій Рішенням Правління ПАТ «НДУ» №6/21 від 28.07.2020 року, укладалися з депозитарними установами в період з 28.07.2020 року та по 13.12.2021 року включно та продовжують діяти для тих депозитарних установ, що їх уклали. Редакція вказаних депозитарних договорів (що укладалися в період з 28.07.2020 року та по 13.12.2021 року) розміщена за посиланням.

- депозитарні договори в редакції, затвердженій Рішенням Правління ПАТ «НДУ» від 09.07.2019 року №1/18, укладалися з депозитарними установами в період з 30.09.2019 року та по 27.07.2020 року включно та продовжують діяти для тих депозитарних установ, що їх уклали. Редакція вказаних депозитарних договорів (що укладалися в період з 30.09.2019 по 27.07.2020 року) розміщена за посиланням.

Порядок укладання Депозитарного договору:

Укладення Депозитарного договору відбувається шляхом приєднання Депозитарної установи до запропонованих Центральним депозитарієм Умов Депозитарного договору відповідно до  Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Для приєднання до Умов Депозитарного договору Депозитарна установа подає Центральному депозитарію Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору за однією з наступних форм (в залежності від програмного забезпечення, що буде використовуватися Депозитарною установою):

• Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах) – у разі використання Депозитарною установою програмного забезпечення DEPEND;

• Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору (щодо, зокрема, відкриття та обслуговування агрегованого(-их) та сегрегованого(-их) рахунку (рахунків) у цінних паперах) - у разі використання Депозитарною установою ІНШОГО програмного забезпечення.

 

Вимоги до оформлення та подання Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору, що подається в паперовому вигляді:

1. Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору повинна бути заповнена, роздрукована у двох оригінальних примірниках на офіційному бланку Депозитарної установи, підписана уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплена печаткою Депозитарної установи (у разі використання).

Підписану та скріплену печаткою Депозитарної установи (у разі використання) Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору у двох примірниках необхідно надіслати на поштову адресу Центрального депозитарію (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7 Г) або надати іншим зручним для Депозитарної установи способом.

2. до Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору обов’язково необхідно надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору.

Подані документи проходять перевірку. У разі відсутності зауважень до поданих документів другий примірник Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору з відміткою Центрального депозитарію про її отримання повертається Депозитарній установі у спосіб, визначений нею в Заяві про приєднання. У разі наявності зауважень до поданих документів (Депозитарний договір вважається не укладеним) Депозитарна установа усуває недоліки і повторює подання документів.

Вимоги до оформлення та подання Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору, що подається у вигляді електронного документу:

  1. Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору заповнюється у форматі .doc (.docx, .rtf), засвідчується електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи (у разі її використання) та надсилається на електронну адресу depo_dog@csd.ua, з зазначенням у темі листа «Заява про приєднання до Умов Депозитарного договору».
  2. До Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору обов’язково необхідно додати завірені електронним підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та печаткою Депозитарної установи (у разі використання) копії документів в електронній формі (у форматі .pdf), що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Депозитарного договору.

Подані документи проходять перевірку. За результатами перевірки Депозитарна установа на електронну адресу, вказану в Заяві про приєднання, отримує повідомлення про результати розгляду Заяви про приєднання до Умов Депозитарного договору, а саме:

а) або про успішну реєстрацію Заяви із зазначенням реквізитів (номер, дата) Депозитарного договору (Депозитарний договір вважається укладеним);

б) або про не проведення реєстрації Заяви із зазначенням недоліків (Депозитарний договір вважається не укладеним). В цьому випадку Депозитарна установа усуває недоліки і повторює подання документів.

 

 

Порядок отримання Депозитарними установами додаткових послуг, а саме: щодо формування масивів даних у форматах, визначених Центральним депозитарієм.

Вказана послуга надається виключно Депозитарним установам, які використовують програмне забезпечення DEPEND та уклали з Центральним депозитарієм додатковий договір до Депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масивів даних у форматах, визначених Центральним депозитарієм). 

Код масиву даних

Формат вихідного файлу

Найменування масиву даних Обов'язкові реквізити інформація для зазначення у заявці на формування масиву даних, яка надається депозитарною установою засобами Кабінету Клієнта Кількість годин роботи для розрахунку вартості послуги згідно з п.13 Переліку та вартості послуг (тарифів), що надаються Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» депозитарним установам
TRNSF EXCEL
CSV
Інформація щодо власників рахунків та залишків цінних паперів за відповідним випуском     1. Код масиву даних
    2. Код ISIN цінного паперу
    3. Формат вихідного файлу
1 година
SEND EXCEL
CSV
Інформація щодо контактних даних власників рахунків     1. Код масиву даних
    2. Код ISIN цінного паперу
    3. Формат вихідного файлу
1 година
VALUE EXCEL
CSV
Загальна інформація щодо рахунків власників та залишків цінних паперів     1. Код масиву даних
    2. Формат вихідного файлу
2 години
MIGR EXCEL
CSV
Детальна інформація щодо власників рахунків     1. Код масиву даних
    2. Формат вихідного файлу
4 години

*Детальна інформація щодо вмісту масивів даних за посиланням під Кодом масиву даних

Умови Додаткової угоди до Депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масивів даних у форматах, визначених Центральним депозитарієм) виключно для Депозитарних установ, які уклали Депозитарний договір щодо, зокрема, відкриття та обслуговування сегрегованого(-их) рахунку(-ів) у цінних паперах.

Укладання Додаткової угоди до Депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масивів даних у форматах, визначених Центральним депозитарієм) відбувається шляхом подання Депозитарною установою Заяви про приєднання до умов Додаткової угоди до Депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масивів даних у форматах, визначених Центральним депозитарієм)

До Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди до депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масивів даних у форматах, визначених Центральним депозитарієм) обов’язково необхідно надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписала Заяву про приєднання до Умов Додаткової угоди.

Подані документи проходять перевірку. У разі відсутності зауважень до поданих документів Центральний депозитарій здійснює реєстрацію Заяви про приєднання до Умов Додаткової угоди (Додаткова угода вважається укладеною) та повертає один зареєстрований примірник Заяви Депозитарній установі. У разі наявності зауважень до поданих документів (Додаткова угода до депозитарного договору вважається не укладеною) Депозитарна установа усуває недоліки і повторює подання документів.

З умовами Додаткової угоди до Депозитарного договору (щодо надання послуг з формування масиву даних щодо власників цінних паперів у форматі, визначеному Центральним депозитарієм), що діяли до 23.11.2020 року, можна ознайомитися за посиланням.

 

У разі, коли Депозитарна установа бажає укласти Депозитарний договір або Додаткову угоду до депозитарного договору у формі єдиного документу Депозитарній установі необхідно звернутися до Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління шляхом направлення на електронну адресу depo_dog@csd.ua відповідного листа з проханням підготувати та направити на адресу Депозитарної установи проект відповідного Депозитарного договору/ Додаткової угоди до Депозитарного договору.

 

Надання послуг зі складання та надання Депозитарною установою Центральному депозитарію звіту про забезпечення направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему здійснюється на підставі Договору про надання послуг (надалі по тексту – Договір). Для оформлення Договору необхідно звернутись до співробітників Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управляння

 

Припинення дії Депозитарного договору з ініціативи Депозитарної установи відбувається за умови дотримання умов, обумовлених Депозитарним договором, та шляхом подання Депозитарною установою:Контакти Відділу договірної та претензійно-позовної роботи Юридичного управління:

e-mail: depo_dog@csd.ua

 

Архів: Умови та порядок укладання Депозитарного договору в період з 28.07.2020р. по 13.12.2021р. включно

Архів: Умови та порядок укладання Депозитарного договору в період з 30.09.2019р. по 27.07.2020р.