Міжнародні зв’язки

 

Міжнародний центральний депозитарій Clearstream

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії

Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів

Essential SSL
Переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції (конвертація) Друк

 

До уваги акціонерних товариств, статутний капітал яких був сформований випусками акцій на пред`явника, Національний депозитарій України пропонує обслуговування операцій щодо переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції (конвертація).
 
Конвертація акцій на пред’явника в іменні акції здійснюється відповідно до Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів  та фондового ринку від 29 вересня 2009 року N 1129.
 
Якщо статутний капітал акціонерного товариства до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» був сформований виключно випуском(ами) акцій на пред'явника, акції на пред'явника мають бути переведені в іменні акції бездокументарної форми існування того ж типу, що і акції на пред'явника, або в прості іменні акції.
 
Якщо статутний капітал акціонерного товариства до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» був сформований акціями на пред'явника та іменними акціями, акції на пред'явника мають бути переведені в іменні акції того ж типу, що і акції на пред'явника, або в прості іменні акції, форма існування яких має бути такою ж, як і іменних акцій відповідного типу за попереднім випуском, або бездокументарною, якщо іменні акції відповідного типу не розміщувалися. Якщо обрана документарна форма існування акцій, усі дії з переведення мають бути завершені до 29 жовтня 2010 року.
 
Переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції здійснюється тільки за умови знерухомлення та передання на зберігання в обраний емітентом депозитарій не менше 75 % усіх розміщених акцій на пред'явника без урахування викуплених.
 
З питань знерухомлення та передання на зберігання до Національного депозитарію України акцій на пред'явника ви можете звернутись до Операційного департаменту НДУ за телефонами, наведеними нижче.
 

Відділ оформлення договорів

Прийом та обробка заявок на укладання:

  • договорів на обслуговування емісії цінних паперів та додаткових угод до них
  • депозитарних договорів та додаткових угод до них

(044) 591-04-35

 Клієнтський відділ

Відкриття рахунків у цінних паперах, прийом розпоряджень на виконання депозитарних операцій

(044) 591-04-18
(044) 482-52-05