ЦСК НДУ

Головна
Перелік документів, які необхідно надати до ЦСК НДУ Друк

 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Заповнена (роздрукована та підписана) Заява про приєднанная до умов договору про надання електронно довірчих послуг КЕП ЦСК ПАТ «НДУ», реєстрацію та формування сертифікатів встановленого зразка та відповідний до Заяви Акт про отримання електронно довірчих послуг ЦСК НДУ; 
 2. Статут (Положення) юридичної особи (оригінал або нотаріально завірена копія, виключно для ознайомлення).
  У разі внесення змін до статуту або створення юридичної особи після 01.01.2016, подається копія опису із відміткою про код доступу до порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виключно для ознайомлення).
 3. Виписка/Витягз Єдиного державного реєстру юридичних осіб або Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (оригінал або завірена встановленним чином копія, виключно для ознайомлення з метою встановлення номеру за ЄДРПОУ).
 4. Наказ або протокол загальних зборів акціонерів (витяг з протоколу) про призначення на посаду (оригінал або копія завірена печаткою організації, виключно для ознайомлення). 
 5. Паспорт фізичної особи - підписувача (оригінал або копії 1-2 сторінок, 3-6 сторінок за наявності на них відміток, завірені власником у випадку візиту за дорученням, виключно для ознайомлення).
  При наявності паспорта громадянина України у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій з унікальним номером запису в ЄДДР, надається оригінал та Витяг з ЄДДР або копія таких документів, завірених власником у випадку візиту за дорученням (виключно для ознайомлення).
  Для фізичних осіб-нерезидентів - оригінал посвідки на тимчасове чи постійне місце проживання (оригінал або копія завірена власником у випадку візиту за дорученням, виключно для ознайомлення) 
 6. ідентифікаційний номер фізичної особи-підписувача (оригінал або копія завірена власником у випадку візиту за дорученням, виключно для ознайомлення).
  Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від ІПН, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову, завірена підписом власника у випадку візиту за дорученням (виключно для ознайомлення).

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

 1. Довіреність, яка надає право одержати від ПАТ «НДУ» особисті ключі та посилені сертифікати відкритого ключа (у разі отримання довіреною особою);
 2. паспорт довіреної фізичної особи (оригінал виключно для ознайомлення та копії 1-2 сторінок (3-6 сторінок за наявності на них відміток), а також сторінки з останнім місцем реєстрації, засвідчені її підписом, що приєднуються до доручення).

 

 

 

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

З послідовністю дій для генерації ключів КЕП та формування сертифікатів можна ознайомитись на сторінці Питання, що найчастіше виникають:
«1. Як отримати ключ КЕП вперше?»,
«6. Що таке віддалена генерація ключа КЕП? Які генерації ключа КЕП можуть проводитись віддалено»,
«7. Який перелік документів необхідно надіслати для віддаленої генерації ключа КЕП?», 
«10. Повторне отримання ключів КЕП в приміщенні ЦСК ПАТ «НДУ».