Головна Депозитарним установам Розрахункові операції
Розрахункові операції Друк

Фондові біржі

Національний депозитарій України як Центральний депозитарій здійснює обслуговування розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за наступними технологіями:

розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»

розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»

розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»

розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»

 

Центральний депозитарій здійснює розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі, з обов’язковим 100% попереднім резервуванням учасниками біржових торгів цінних паперів перед укладенням правочину.

Розрахунки за правочинами, укладеними з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюються за наступною схемою.

Розрахунки за правочинами, укладеними на фондових біржах, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» у випадках, встановлених законодавством (критерії визначені «Положенням про функціонування фондових бірж», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 № 1688), здійснюються за наступною схемою.

Центральним депозитарієм підписано договір з ПАТ «Розрахунковий центр», на підставі якого відбувається обмін інформацією для здійснення розрахунків за правочинами, укладеними з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», як на біржовому, так і на позабіржовому ринку цінних паперів.

Окрім того, Центральний депозитарій має договірні відносини, на підставі яких відбуваються розрахунки за правочинами, укладеними без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», в тому числі розміщення цінних паперів, з наступними біржами: