Головна
Управління міжнародних відносин та розрахунків Друк


Міжнародні відносиниОдним із пріоритетних напрямків діяльності Центрального депозитарію є налагодження та розвиток міжнародних відносин з метою забезпечення здійснення розрахунків за транскордонними операціями. Задля досягнення цієї мети Департамент виконує наступні функції:

  1. Встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитаріями іноземних держав або міжнародними депозитарно-кліринговими установами.
  2. Укладання як двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами професійних учасників ринку цінних паперів України.
  3. Підтримання співпраці з міжнародними інформаційними та рейтинговими агентствами, міжнародними асоціаціями та організаціями.

Членство НДУ в міжнародних асоціаціях та організаціях:

 
Асоціація національних агентств з кодифікації цінних паперів (ANNA);

 


Асоціація центральних депозитаріїв Євразії;

 


S.W.I.F.T.

 


Асоціація центральних депозитаріїв Європи (ECSDA);

Міжнародна асоціація з питань обслуговування цінних паперів (ISSA)

 

Центральний депозитарій приймає активну участь в робочих групах, конференціях, річних зборах та інших заходах, які організовують вищезазначені асоціації.

Всі міжнародні асоціації, членом яких є Центральний депозитарій, підтримують політику прозорості ведення бізнесу і доступності інформації про послуги, що надають депозитарії цінних паперів своїм клієнтам, та специфіку функціонування локальних ринків цінних паперів іноземним інвесторам. Центральний депозитарій є учасником проектів, що проводяться асоціаціями, націлених на збір, аналіз, порівняння і узагальнення інформації про національні ринки капіталів.

Центральний депозитарій щороку приймає участь в Проекті по збору інформації про депозитарії, який проводить Асоціація глобальних банків-кастодіанов (Association of Global Custodians). Таким чином інформація про Центральний депозитарій України, послуги, що надаються клієнтам, показники діяльності, фінансові інструменти, останні законодавчі зміни на ринку цінних паперів України завжди відображена в запитальнику AGC і знаходиться у відкритому доступі для зацікавлених осіб.

Співпраця Центрального депозитарію з депозитаріями іноземних держав та міжнародними депозитарно-кліринговими установами: 

Для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами та задля забезпечення обслуговування ряду фінансових інструментів Центральний депозитарій ініціює співпрацю з провідними депозитарними установами світу:

  • Меморандум про порозуміння - підписано між Державним агентством України з інвестицій та інновацій, Національним депозитарієм України (НДУ), Віденською фондовою біржею, Центральним контрагентом Австрії (ЦКАА; CCP.A) та Центральним депозитарієм Австрії (ЦДА; OeKB). Положення даного Меморандуму передбачають обмін інформацією, проведення регулярних зустрічей, спільних досліджень, реалізацію спільних проектів та встановлення міждепозитарних зв’язків.
  • Меморандум про співпрацю - підписано між Національним депозитарієм України та Національним депозитарним центром Азербайджанської Республіки. Головними пунктами Меморандуму стали питання, присвячені обміну інформацією щодо порядку функціонування клірингових, розрахункових і облікових систем Республіки Азербайджан та України; підготовка та встановлення кореспондентських відносин між Депозитаріями з метою забезпечення розрахунків по трансграничних угодах між учасниками ринків цінних паперів Республіки Азербайджан та України; створення робочих груп при реалізації спільних проектів Депозитаріїв; вивчення облікових систем Республіки Азербайджан та України, тощо.
  • Меморандум про співпрацю - підписано між Національним депозитарієм України та Латвійським центральним депозитарієм. Головними пунктами Меморандуму стали питання стосовно підготовки та встановлення кореспондентських відносин між Депозитаріями; проведення взаємних стажувань та обміну досвідом фахівців Депозитаріїв; взаємне консультування з питань організації системи зберігання та обробки інформації, надання консультаційної допомоги українським і латвійським учасникам фондового ринку щодо облікових систем цих країн, тощо.
  • Меморандум про співпрацю — підписано між Національним депозитарієм України та Національним розрахунковим депозитарієм (Російська Федерація). Головними пунктами Меморандуму стали питання щодо вивчення облікових систем Росії та України, а також підготовка пропозицій щодо їх зближення; створення робочих груп для реалізації спільних проектів депозитаріїв; проведення взаємних стажувань та обміну досвідом фахівців депозитаріїв; взаємне консультування з питань організації системи зберігання та обробки інформації, тощо.