Статистика НДУ за січень 2023р. Друк

Статистика НДУ за січень 2023р.


Cтаном на 31.01.2023р.:

Загальний обсяг депозитарних активів, грн.:

 • 1 927 669 322 696,7

Кількість емітентів:

 • 10 774

Кількість ДУ:

 • 148

Загальна операційна активність:

 • 180 126

Сформовано реєстрів/переліків власників іменних цінних паперів:

 • 1 782
Кількість корпоративних операцій українських емітентів щодо виплати доходу/сум погашення  через  депозитарну систему України:
 • 79

Виплати у валюті за корпоративними подіями іноземних емітентів через рахунок НДУ, відкритий в Clearstream Banking S.A. (CBL), USD:

 • 230 598,15

Кількість баз даних та документів ДУ, що знаходяться в ЦД на уповноваженому зберіганні, та кількість рахунків за ними:

 • 144/469 561

Кількість всіх розпоряджень, поданих клієнтами щодо рахунків відкритих в Центральному депозитарії:

 • 2 882

Кількість розпоряджень, поданих через web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 2 628

Кількість повідомлень, направлених через депозитарну систему України за розпорядженнями клієнтів:

 • 125

Кількість клієнтів-користувачів web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 5 104