Статистика НДУ за лютий 2023р. Друк


Статистика НДУ за лютий 2023р.


Cтаном на 28.02.2023р.:

Загальний обсяг депозитарних активів, грн.:

 • 1 927 669 322 696,7

Кількість емітентів:

 • 10 774

Кількість ДУ:

 • 148

Загальна операційна активність:

 • 100 00

Сформовано реєстрів/переліків власників іменних цінних паперів:

 • 1 081
Кількість корпоративних операцій українських емітентів щодо виплати доходу/сум погашення  через  депозитарну систему України:
 • 77

Виплати у валюті за корпоративними подіями іноземних емітентів через рахунок НДУ, відкритий в Clearstream Banking S.A. (CBL), USD:

 • 14 218,72

Кількість баз даних та документів ДУ, що знаходяться в ЦД на уповноваженому зберіганні, та кількість рахунків за ними:

 • 146/505 838

Кількість всіх розпоряджень, поданих клієнтами щодо рахунків відкритих в Центральному депозитарії:

 • 2 716

Кількість розпоряджень, поданих через web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 2 429

Кількість повідомлень, направлених через депозитарну систему України за розпорядженнями клієнтів:

 • 96

Кількість клієнтів-користувачів web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 5 125