Статистика НДУ за грудень 2022р. Друк

Cтаном на 31.12.2022р.:

Загальний обсяг депозитарних активів, грн.:

 • 1 927 264 446 530,81

Кількість емітентів:

 • 10 776

Кількість ДУ:

 • 150

Загальна операційна активність:

 • 85 428

Сформовано реєстрів/переліків власників іменних цінних паперів:

 • 1 722
Кількість корпоративних операцій українських емітентів щодо виплати доходу/сум погашення  через  депозитарну систему України:
 • 108

Виплати у валюті за корпоративними подіями іноземних емітентів через рахунок НДУ, відкритий в Clearstream Banking S.A. (CBL), USD:

 • 29 360,09

Кількість баз даних та документів ДУ, що знаходяться в ЦД на уповноваженому зберіганні, та кількість рахунків за ними:

 • 144/469 561

Кількість всіх розпоряджень, поданих клієнтами щодо рахунків відкритих в Центральному депозитарії:

 • 4 286

Кількість розпоряджень, поданих через web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 3 991

Кількість повідомлень, направлених через депозитарну систему України за розпорядженнями клієнтів:

 • 378

Кількість клієнтів-користувачів web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 5 096