Статистика НДУ за листопад Друк


Статистика НДУ за листопад 2022р.


Cтаном на 30.11.2022р.:

Загальний обсяг депозитарних активів, грн.:

 • 1895243207167,13

Кількість емітентів:

 • 10 781

Кількість ДУ:

 • 150

Загальна операційна активність:

 • 95 975

Сформовано реєстрів/переліків власників іменних цінних паперів:

 • 1 514
Кількість корпоративних операцій українських емітентів щодо виплати доходу/сум погашення  через  депозитарну систему України:
 • 120

Виплати у валюті за корпоративними подіями іноземних емітентів через рахунок НДУ, відкритий в Clearstream Banking S.A. (CBL), USD:

 • 338 214,23

Кількість баз даних та документів ДУ, що знаходяться в ЦД на уповноваженому зберіганні, та кількість рахунків за ними:

 • 143/453 427

Кількість всіх розпоряджень, поданих клієнтами щодо рахунків відкритих в Центральному депозитарії:

 • 4 239

Кількість розпоряджень, поданих через web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 4 626

Кількість повідомлень, направлених через депозитарну систему України за розпорядженнями клієнтів:

 • 727

Кількість клієнтів-користувачів web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 5 070