Статистика за жовтень Друк

Статистика НДУ за жовтень 2022р.


Cтаном на 31.10.2022р.:

Загальний обсяг депозитарних активів, грн.:

 • 1 893 318 765 353,82

Кількість емітентів:

 • 10 781

Кількість ДУ:

 • 151

Загальна операційна активність:

 • 45 939

Сформовано реєстрів/переліків власників іменних цінних паперів:

 • 1 582
Кількість корпоративних операцій українських емітентів щодо виплати доходу/сум погашення  через  депозитарну систему України:
 • 79

Виплати у валюті за корпоративними подіями іноземних емітентів через рахунок НДУ, відкритий в Clearstream Banking S.A. (CBL), USD:

 • 11 080,81

Кількість баз даних та документів ДУ, що знаходяться в ЦД на уповноваженому зберіганні, та кількість рахунків за ними:

 • 143/453 427

Кількість всіх розпоряджень, поданих клієнтами щодо рахунків відкритих в Центральному депозитарії:

 • 3 340

Кількість розпоряджень, поданих через web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 3 078

Кількість повідомлень, направлених через депозитарну систему України за розпорядженнями клієнтів:

 • 262

Кількість клієнтів-користувачів web-сервіс "Кабінет  Клієнта":

 • 5 056